Παρακολούθηση
Manuel Cebrian
Manuel Cebrian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568, 477-486, 2019
9902019
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
6442016
Urban characteristics attributable to density-driven tie formation
W Pan, G Ghoshal, C Krumme, M Cebrian, A Pentland
Nature communications 4 (1), 1961, 2013
447*2013
Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor
MR Frank, D Autor, JE Bessen, E Brynjolfsson, M Cebrian, DJ Deming, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (14), 6531-6539, 2019
3942019
Social sensing for epidemiological behavior change
A Madan, M Cebrian, D Lazer, A Pentland
Proceedings of the 12th ACM International Conference on Ubiquitous computing …, 2010
3062010
Sensing the ‘Health State’ of a Community
A Madan, M Cebrian, S Moturu, K Farrahi, S Pentland
Pervasive Computing, IEEE 11 (4), 36-45, 2011
3012011
Time-critical social mobilization
G Pickard, W Pan, I Rahwan, M Cebrian, R Crane, A Madan, A Pentland
Science 334 (6055), 509-512, 2011
2972011
Cooperating with machines
JW Crandall, M Oudah, F Ishowo-Oloko, S Abdallah, JF Bonnefon, ...
Nature communications 9 (1), 233, 2018
2372018
Limited communication capacity unveils strategies for human interaction
G Miritello, R Lara, M Cebrian, E Moro
Scientific reports 3 (1), 1950, 2013
2292013
Social media fingerprints of unemployment
A Llorente, M Garcia-Herranz, M Cebrian, E Moro
PloS one 10 (5), e0128692, 2015
2122015
Expecting to be hip: Hawkes intensity processes for social media popularity
MA Rizoiu, L Xie, S Sanner, M Cebrian, H Yu, P Van Hentenryck
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 735-744, 2017
2072017
Performance of social network sensors during Hurricane Sandy
Y Kryvasheyeu, H Chen, E Moro, P Van Hentenryck, M Cebrian
PLoS one 10 (2), e0117288, 2015
1742015
Reflecting on the DARPA red balloon challenge
JC Tang, M Cebrian, NA Giacobe, HW Kim, T Kim, DB Wickert
Communications of the ACM 54 (4), 78-85, 2011
1682011
Weather impacts expressed sentiment
P Baylis, N Obradovich, Y Kryvasheyeu, H Chen, L Coviello, E Moro, ...
PloS one 13 (4), e0195750, 2018
1512018
Common pitfalls using the normalized compression distance: What to watch out for in a compressor
M Cebrián, M Alfonseca, A Ortega
1472005
Using friends as sensors to detect global-scale contagious outbreaks
M Garcia-Herranz, E Moro, M Cebrian, NA Christakis, JH Fowler
PloS one 9 (4), e92413, 2014
1352014
The predictability of consumer visitation patterns
C Krumme, A Llorente, M Cebrian, A Pentland, E Moro
Scientific reports 3 (1), 1645, 2013
1302013
Modeling dynamical influence in human interaction: Using data to make better inferences about influence within social systems
W Pan, W Dong, M Cebrian, T Kim, JH Fowler, AS Pentland
IEEE Signal Processing Magazine 29 (2), 77-86, 2012
1282012
The evolution of citation graphs in artificial intelligence research
MR Frank, D Wang, M Cebrian, I Rahwan
Nature Machine Intelligence 1 (2), 79-85, 2019
1242019
The rich club phenomenon in the classroom
LM Vaquero, M Cebrian
Scientific reports 3 (1), 1174, 2013
1242013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20