Παρακολούθηση
David Pastor-Escuredo
David Pastor-Escuredo
LifeD Lab, United Nations, UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lifedlab.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A benchmark for comparison of cell tracking algorithms
M Maška, V Ulman, D Svoboda, P Matula, P Matula, C Ederra, A Urbiola, ...
Bioinformatics 30 (11), 1609-1617, 2014
3972014
Flooding through the lens of mobile phone activity
D Pastor-Escuredo, A Morales-Guzmán, Y Torres-Fernández, JM Bauer, ...
IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014), 279-286, 2014
642014
A clinical method for mapping and quantifying blood stasis in the left ventricle
L Rossini, P Martinez-Legazpi, V Vu, L Fernandez-Friera, CP Del Villar, ...
Journal of biomechanics 49 (11), 2152-2161, 2016
462016
Noninvasive monitoring of serial changes in pulmonary vascular resistance and acute vasodilator testing using cardiac magnetic resonance
A García-Álvarez, L Fernández-Friera, JM García-Ruiz, M Nuño-Ayala, ...
Journal of the American College of Cardiology 62 (17), 1621-1631, 2013
432013
Identifying seasonal mobility profiles from anonymized and aggregated mobile phone data. Application in food security
PJ Zufiria, D Pastor-Escuredo, L Úbeda-Medina, MA Hernandez-Medina, ...
PloS one 13 (4), e0195714, 2018
252018
Morphological Processing: Applications to Embryogenesis Image Analysis
MA Luengo-Oroz, D Pastor-Escuredo, C Castro-Gonzalez, E Faure, ...
IEEE Transactions on Image Processing 21 (8), 3518-3530, 2012
212012
Methodology for reconstructing early zebrafish development from in vivo multiphoton microscopy
MA Luengo-Oroz, JL Rubio-Guivernau, E Faure, T Savy, L Duloquin, ...
IEEE Transactions on Image Processing 21 (4), 2335-2340, 2011
182011
Towards an understanding of refugee segregation, isolation, homophily and ultimately integration in Turkey using call detail records
J Boy, D Pastor-Escuredo, D Macguire, R Moreno Jimenez, ...
Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, 141-164, 2019
152019
Rapid multi-dimensional impact assessment of floods
D Pastor-Escuredo, Y Torres, M Martinez-Torres, PJ Zufiria
Sustainability 12 (10), 4246, 2020
102020
Characterizing information leaders in twitter during covid-19 crisis
D Pastor-Escuredo
arXiv preprint arXiv:2005.07266, 2020
102020
Cell tracking in fluorescence images of embryogenesis processes with morphological reconstruction by 4D-tubular structuring elements
D Pastor, MA Luengo-Oroz, B Lombardot, I Gonzalvez, L Duloquin, ...
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
102009
An inclusive and sustainable artificial intelligence strategy for europe based on human rights
C Fernandez-Aller, AF de Velasco, A Manjarres, D Pastor-Escuredo, ...
IEEE Technology and Society Magazine 40 (1), 46-54, 2021
92021
How computation is helping unravel the dynamics of morphogenesis
D Pastor-Escuredo, JC del Álamo
Frontiers in Physics 8, 31, 2020
92020
Spatio-temporal filtering with morphological operators for robust cell migration estimation in” in-vivo” images
D Pastor-Escuredo, MA Luengo-Oroz, L Duloquin, B Lombardot, ...
2012 9th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 1312-1315, 2012
72012
Towards and Ethical Framework in the Complex Digital Era
D Pastor-Escuredo, R Vinuesa
arXiv preprint arXiv:2010.10028, 2020
52020
Studying human behavior through the lens of mobile phones during floods
A Morales, D Pastor
International Conference on the Analysis of Mobile Data, NetMob, 2015
52015
Can Fires, Night Lights, and Mobile Phones reveal behavioral fingerprints useful for Development?
D Pastor-Escuredo, T Savy, MA Luengo-Oroz
D4D Challenge NetMob'13 http://perso.uclouvain.be/vincent.blondel/netmob …, 2013
52013
Kinematic analysis of cell lineage reveals coherent and robust mechanical deformation patterns in zebrafish gastrulation
D Pastor-Escuredo, B Lombardot, T Savy, A Boyreau, JM Goicolea, ...
bioRxiv, 054353, 2016
42016
Flow descriptors of human mobility networks
D Pastor-Escuredo, E Frias-Martinez
arXiv preprint arXiv:2003.07279, 2020
32020
Ethics in the digital era
D Pastor-Escuredo
arXiv preprint arXiv:2003.06530, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20