Παρακολούθηση
Fotios Gkatzoglou
Fotios Gkatzoglou
Department of Economics, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The evolution of the cryptocurrencies market: A complex networks approach
T Papadimitriou, P Gogas, F Gkatzoglou
Journal of Computational and Applied Mathematics 376, 112831, 2020
242020
The Convergence Evolution in Europe from a Complex Networks Perspective
T Papadimitriou, P Gogas, F Gkatzoglou
Journal of Risk and Financial Management 15 (10), 457, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2