Παρακολούθηση
Mark S. Drew
Mark S. Drew
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.sfu.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the removal of shadows from images
GD Finlayson, SD Hordley, C Lu, MS Drew
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (1), 59-68, 2005
7062005
Removing shadows from images
GD Finlayson, SD Hordley, MS Drew
European conference on computer vision, 823-836, 2002
6212002
Fundamentals of multimedia
ZN Li, MS Drew, J Liu
Pearson Prentice Hall, 2004
5702004
Spectral sharpening: sensor transformations for improved color constancy
GD Finlayson, MS Drew, BV Funt
JOSA A 11 (5), 1553-1563, 1994
4421994
Color image processing pipeline
R Ramanath, WE Snyder, Y Yoo, MS Drew
IEEE Signal Processing Magazine 22 (1), 34-43, 2005
4142005
Intrinsic images by entropy minimization
GD Finlayson, MS Drew, C Lu
European conference on computer vision, 582-595, 2004
4092004
Entropy minimization for shadow removal
GD Finlayson, MS Drew, C Lu
International Journal of Computer Vision 85 (1), 35-57, 2009
3322009
Color constancy: generalized diagonal transforms suffice
GD Finlayson, MS Drew, BV Funt
JOSA A 11 (11), 3011-3019, 1994
3051994
Color constancy from mutual reflection
BV Funt, MS Drew, J Ho
International Journal of Computer Vision 6 (1), 5-24, 1991
2101991
Recovering shading from color images
BV Funt, MS Drew, M Brockington
European Conference on Computer Vision, 124-132, 1992
2031992
Unsupervised discovery of action classes
Y Wang, H Jiang, MS Drew, ZN Li, G Mori
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
2012006
Separating a color signal into illumination and surface reflectance components: Theory and applications
J Ho, BV Funt, MS Drew
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 12 (10), 966-977, 1990
1701990
Exemplar-based color constancy and multiple illumination
HRV Joze, MS Drew
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (5), 860-873, 2013
1602013
Diagonal transforms suffice for color constancy
GD Finlayson, MS Drew, BV Funt
1993 (4th) International Conference on Computer Vision, 164-171, 1993
1521993
Constrained least-squares regression in color spaces
GD Finlayson, MS Drew
Journal of electronic imaging 6 (4), 484-493, 1997
1511997
Removing shadows from images using retinex
GD Finlayson, SD Hordley, MS Drew
Color and imaging conference 2002 (1), 73-79, 2002
1342002
Review and preview: Disocclusion by inpainting for image-based rendering
Z Tauber, ZN Li, MS Drew
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2007
1332007
Color space analysis of mutual illumination
BV Funt, MS Drew
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 15 (12), 1319 …, 1993
1121993
Illumination-invariant color object recognition via compressed chromaticity histograms of color-channel-normalized images
MS Drew, J Wei, ZN Li
Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No. 98CH36271 …, 1998
1091998
Full search content independent block matching based on the fast fourier transform
SL Kilthau, MS Drew, T Moller
Proceedings. International Conference on Image Processing 1, I-I, 2002
1052002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20