Παρακολούθηση
C. Lawrence Zitnick
C. Lawrence Zitnick
FAIR (Meta)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microsoft coco: Common objects in context
TY Lin, M Maire, S Belongie, J Hays, P Perona, D Ramanan, P Dollár, ...
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
470152014
Vqa: Visual question answering
S Antol, A Agrawal, J Lu, M Mitchell, D Batra, CL Zitnick, D Parikh
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2425-2433, 2015
58122015
Cider: Consensus-based image description evaluation
R Vedantam, C Lawrence Zitnick, D Parikh
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
45672015
Edge boxes: Locating object proposals from edges
CL Zitnick, P Dollár
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
34282014
Microsoft coco captions: Data collection and evaluation server
X Chen, H Fang, TY Lin, R Vedantam, S Gupta, P Dollár, CL Zitnick
arXiv preprint arXiv:1504.00325, 2015
24302015
Clevr: A diagnostic dataset for compositional language and elementary visual reasoning
J Johnson, B Hariharan, L Van Der Maaten, L Fei-Fei, C Lawrence Zitnick, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
23102017
High-quality video view interpolation using a layered representation
CL Zitnick, SB Kang, M Uyttendaele, S Winder, R Szeliski
ACM transactions on graphics (TOG) 23 (3), 600-608, 2004
19602004
From captions to visual concepts and back
H Fang, S Gupta, F Iandola, RK Srivastava, L Deng, P Dollár, J Gao, X He, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
16162015
Biological structure and function emerge from scaling unsupervised learning to 250 million protein sequences
A Rives, J Meier, T Sercu, S Goyal, Z Lin, J Liu, D Guo, M Ott, CL Zitnick, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (15), e2016239118, 2021
15992021
Inside-outside net: Detecting objects in context with skip pooling and recurrent neural networks
S Bell, CL Zitnick, K Bala, R Girshick
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
15852016
Structured forests for fast edge detection
P Dollár, CL Zitnick
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1841-1848, 2013
11852013
Fast edge detection using structured forests
P Dollár, CL Zitnick
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (8), 1558-1570, 2014
10972014
Shuffle and learn: unsupervised learning using temporal order verification
I Misra, CL Zitnick, M Hebert
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
9992016
A cooperative algorithm for stereo matching and occlusion detection
CL Zitnick, T Kanade
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 22 (7), 675-684, 2000
8012000
fastMRI: An open dataset and benchmarks for accelerated MRI
J Zbontar, F Knoll, A Sriram, T Murrell, Z Huang, MJ Muckley, A Defazio, ...
arXiv preprint arXiv:1811.08839, 2018
7812018
Automatic estimation and removal of noise from a single image
C Liu, R Szeliski, SB Kang, CL Zitnick, WT Freeman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (2), 299-314, 2007
6542007
Mind's eye: A recurrent visual representation for image caption generation
X Chen, C Lawrence Zitnick
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
6442015
Inferring and executing programs for visual reasoning
J Johnson, B Hariharan, L Van Der Maaten, J Hoffman, L Fei-Fei, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2989-2998, 2017
6182017
Sketch tokens: A learned mid-level representation for contour and object detection
JJ Lim, CL Zitnick, P Dollár
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
5322013
Human attention in visual question answering: Do humans and deep networks look at the same regions?
A Das, H Agrawal, L Zitnick, D Parikh, D Batra
Computer Vision and Image Understanding 163, 90-100, 2017
5282017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20