Παρακολούθηση
Sina Khatami
Sina Khatami
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH)–a community perspective
G Blöschl, MFP Bierkens, A Chambel, C Cudennec, G Destouni, A Fiori, ...
Hydrological sciences journal 64 (10), 1141-1158, 2019
3652019
Climatic or regionally induced by humans? Tracing hydro-climatic and land-use changes to better understand the Lake Urmia tragedy
B Khazaei, S Khatami, SH Alemohammad, L Rashidi, C Wu, K Madani, ...
Journal of hydrology 569, 203-217, 2019
1562019
Equifinality and flux mapping: A new approach to model evaluation and process representation under uncertainty
S Khatami, MC Peel, TJ Peterson, AW Western
Water Resources Research 55 (11), 8922-8941, 2019
472019
Water for energy: Inconsistent assessment standards and inability to judge properly
K Madani, S Khatami
Current Sustainable/Renewable Energy Reports 2 (1), 10-16, 2015
432015
Nonlinear chaotic and trend analyses of water level at Urmia Lake, Iran
S Khatami
37*2013
Benefits of GIS Application in Hydrological Modeling: A Brief Summary
S Khatami, B Khazaei
VATTEN – Journal of Water Management and Research 70 (1), 41-49, 2014
352014
A global survey on the perceptions and impacts of gender inequality in the Earth and space sciences
AL Popp, SR Lutz, S Khatami, THM van Emmerik, WJM Knoben
Earth and Space Science, 2019
30*2019
Global-scale massive feature extraction from monthly hydroclimatic time series: Statistical characterizations, spatial patterns and hydrological similarity
G Papacharalampous, H Tyralis, SM Papalexiou, A Langousis, S Khatami, ...
Science of the Total Environment 767, 144612, 2021
222021
Urmia Lake Watershed Restoration in Iran: Short-and Long-Term Perspectives
S Khatami, R Berndtsson
6th International Perspectives on Water Resources & the Environment (IPWE …, 2013
212013
Improving continuous hydrologic modeling of data-poor river basins using hydrologic engineering center’s hydrologic modeling system: case study of Karkheh River basin
R Davtalab, A Mirchi, S Khatami, R Gyawali, A Massah, M Farajzadeh, ...
Journal of Hydrologic Engineering 22 (8), 05017011, 2017
202017
Nash-reinforcement learning (N-RL) for developing coordination strategies in non-transferable utility games
K Madani, M Hooshyar, S Khatami, A Alaeipour, A Moeini
2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC …, 2014
142014
Evaluating participatory modelling methods for co‐creating pathways to sustainability
EA Moallemi, FJ de Haan, M Hadjikakou, S Khatami, S Malekpour, ...
Earth's Future, e2020EF001843, 2021
132021
Evaluating catchment models as multiple working hypotheses: on the role of error metrics, parameter sampling, model structure, and data information content
S Khatami, TJ Peterson, MC Peel, A Western
arXiv preprint arXiv:2009.00729, 2020
72020
Hydro-climatic investigation of Lake Urmia shrinkage using remote sensing
B Khazaei, S Khatami, L Rashidi, K Madani
American Geophysical Union 2016 Fall Meeting. San Francisco, Calif, 12-16, 2016
52016
Equifinality and process-based modelling
S Khatami, MC Peel, TJ Peterson, AW Western
AGU Fall Meeting Abstracts 2017, H51F-1339, 2017
42017
Hydrology for environmental engineers
R Berndtsson, C Bertacchi Uvo, S Khatami
Fourth Edition, 2014
42014
Evidence of Low-dimensional Determinism in Short Time Series of Solute Transport
S Khatami
Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology …, 2013
42013
Expectile-based hydrological modelling for uncertainty estimation: Life after mean
H Tyralis, G Papacharalampous, S Khatami
arXiv preprint arXiv:2201.05712, 2022
32022
Watershed restoration of Urmia Lake, Iran
S Khatami, R Berndtsson
Environmental Development, 2013
32013
Integrated Watershed Management to Save the UNESCO Biosphere Reserve Lake Urmia, Iran
S Khatami, R Berndtsson
AWRA Annual Water Resources Conference, 2012
32012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20