Παρακολούθηση
R. Gokberk Cinbis
R. Gokberk Cinbis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weakly supervised object localization with multi-fold multiple instance learning
RG Cinbis, J Verbeek, C Schmid
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2016
4512016
Multi-fold mil training for weakly supervised object localization
R Gokberk Cinbis, J Verbeek, C Schmid
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
2612014
Unsupervised metric learning for face identification in TV video
RG Cinbis, J Verbeek, C Schmid
2011 International Conference on Computer Vision, 1559-1566, 2011
2072011
Learning actions from the web
N Ikizler-Cinbis, RG Cinbis, S Sclaroff
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 995-1002, 2009
1712009
Segmentation driven object detection with fisher vectors
R Gokberk Cinbis, J Verbeek, C Schmid
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2968-2975, 2013
1552013
Recognizing actions from still images
N Ikizler, RG Cinbis, S Pehlivan, P Duygulu
2008 19th international conference on pattern recognition, 1-4, 2008
1412008
Cross-task weakly supervised learning from instructional videos
D Zhukov, JB Alayrac, RG Cinbis, D Fouhey, I Laptev, J Sivic
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1282019
Gradient matching generative networks for zero-shot learning
MB Sariyildiz, RG Cinbis
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
1272019
Human action recognition with line and flow histograms
N Ikizler, RG Cinbis, P Duygulu
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
882008
Fire detection in infrared video using wavelet analysis
BU Töreyin, RG Cinbis, Y Dedeoglu, AE Cetin
Optical Engineering 46 (6), 067204, 2007
852007
Image categorization using Fisher kernels of non-iid image models
RG Cinbis, J Verbeek, C Schmid
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2184-2191, 2012
842012
Zero-shot object detection by hybrid region embedding
B Demirel, RG Cinbis, N Ikizler-Cinbis
British Machine Vision Conference, 2018
762018
Fine-grained object recognition and zero-shot learning in remote sensing imagery
G Sumbul, RG Cinbis, S Aksoy
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 56 (2), 770-779, 2017
662017
Attributes2Classname: A discriminative model for attribute-based unsupervised zero-shot learning
B Demirel, RG Cinbis, N Ikizler-Cinbis
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
662017
Contextual object detection using set-based classification
RG Cinbis, S Sclaroff
European Conference on Computer Vision, 43-57, 2012
492012
Approximate Fisher Kernels of non-iid Image Models for Image Categorization
RG Cinbis, J Verbeek, C Schmid
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015
332015
Image mining using directional spatial constraints
S Aksoy, RG Cinbis
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 7 (1), 33-37, 2009
302009
Multisource region attention network for fine-grained object recognition in remote sensing imagery
G Sumbul, RG Cinbis, S Aksoy
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 57 (7), 4929-4937, 2019
292019
Zero-Shot Sign Language Recognition: Can Textual Data Uncover Sign Languages?
YC Bilge, N Ikizler-Cinbis, RG Cinbis
British Machine Vision Conference, 2019
222019
DeepSide: A Deep Learning Approach for Drug Side Effect Prediction
OC Uner, HI Kuru, RG Cinbis, O Tastan, E Cicek
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2022
21*2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20