Παρακολούθηση
Mu Li
Mu Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Empirical evaluation of rectified activations in convolutional network
B Xu, N Wang, T Chen, M Li
arXiv preprint arXiv:1505.00853, 2015
31442015
Mxnet: A flexible and efficient machine learning library for heterogeneous distributed systems
T Chen, M Li, Y Li, M Lin, N Wang, M Wang, T Xiao, B Xu, C Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:1512.01274, 2015
24582015
Scaling distributed machine learning with the parameter server
M Li, DG Andersen, JW Park, AJ Smola, A Ahmed, V Josifovski, J Long, ...
11th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation …, 2014
18462014
Bag of tricks for image classification with convolutional neural networks
T He, Z Zhang, H Zhang, Z Zhang, J Xie, M Li
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
11502019
Resnest: Split-attention networks
H Zhang, C Wu, Z Zhang, Y Zhu, H Lin, Z Zhang, Y Sun, T He, J Mueller, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
10442022
Efficient mini-batch training for stochastic optimization
M Li, T Zhang, Y Chen, AJ Smola
Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2014
8132014
Dive into deep learning
A Zhang, ZC Lipton, M Li, AJ Smola
arXiv preprint arXiv:2106.11342, 2021
7422021
Communication efficient distributed machine learning with the parameter server
M Li, DG Andersen, AJ Smola, K Yu
Advances in Neural Information Processing Systems 27, 2014
5762014
Emotion classification based on gamma-band EEG
M Li, BL Lu
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in medicine and …, 2009
4672009
Autogluon-tabular: Robust and accurate automl for structured data
N Erickson, J Mueller, A Shirkov, H Zhang, P Larroy, M Li, A Smola
arXiv preprint arXiv:2003.06505, 2020
2712020
Parameter Server for Distributed Machine Learning
M Li, L Zhou, Z Yang, A Li, F Xia, DG Andersen, A Smola
2222013
Gluoncv and gluonnlp: Deep learning in computer vision and natural language processing
J Guo, H He, T He, L Lausen, M Li, H Lin, X Shi, C Wang, J Xie, S Zha, ...
The Journal of Machine Learning Research 21 (1), 845-851, 2020
1732020
Bag of freebies for training object detection neural networks
Z Zhang, T He, H Zhang, Z Zhang, J Xie, M Li
arXiv preprint arXiv:1902.04103, 2019
1672019
Making large-scale Nyström approximation possible
M Li, JTY Kwok, B Lü
Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning, ICML …, 2010
1502010
Large-scale Nyström kernel matrix approximation using randomized SVD
M Li, W Bi, JT Kwok, BL Lu
IEEE transactions on neural networks and learning systems 26 (1), 152-164, 2014
1222014
Optimizing CNN model inference on CPUs
Y Liu, Y Wang, R Yu, M Li, V Sharma, Y Wang
1162019
Iterative row sampling
M Li, GL Miller, R Peng
2013 IEEE 54th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 127-136, 2013
1092013
Language models with transformers
C Wang, M Li, AJ Smola
arXiv preprint arXiv:1904.09408, 2019
972019
A comprehensive study of deep video action recognition
Y Zhu, X Li, C Liu, M Zolfaghari, Y Xiong, C Wu, Z Zhang, J Tighe, ...
arXiv preprint arXiv:2012.06567, 2020
902020
xgboost: Extreme Gradient Boosting (2017)
T Chen, T He, M Benesty, V Khotilovich, Y Tang, H Cho, K Chen, ...
R package version 0.6-4, 2015
812015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20