Παρακολούθηση
Jiankang Deng
Jiankang Deng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Arcface: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition
J Deng, J Guo, N Xue, S Zafeiriou
CVPR, 2019
38242019
RetinaFace: Single-Shot Multi-Level Face Localisation in the Wild
J Deng, J Guo, E Ververas, I Kotsia, S Zafeiriou
CVPR, 2020
8622020
Agedb: the First Manually Collected in-the-wild Age Database
S Moschoglou, A Papaioannou, C Sagonas, J Deng, I Kotsia, S Zafeiriou
CVPR Workshops, 2017
4242017
Marginal Loss for Deep Face Recognition
J Deng, Y Zhou, S Zafeiriou
CVPR Workshops, 2017
1892017
The Menpo Facial Landmark Localisation Challenge: A Step Towards the Solution
S Zafeiriou, G Trigeorgis, G Chrysos, J Deng, J Shen
CVPR Workshops, 2017
1822017
UV-GAN: Adversarial Facial UV Map Completion for Pose-invariant Face Recognition
J Deng, S Cheng, N Xue, Y Zhou, S Zafeiriou
CVPR, 2018
1752018
Sub-center ArcFace: Boosting Face Recognition by Large-scale Noisy Web Faces
J Deng, J Guo, T Liu, M Gong, S Zafeiriou
ECCV, 2020
1162020
Joint Multi-view Face Alignment in the Wild
J Deng, G Trigeorgis, Y Zhou, S Zafeiriou
TIP, 2019
1002019
Dual T: Reducing Estimation Error for Transition Matrix in Label-noise Learning
Y Yao, T Liu, B Han, M Gong, J Deng, G Niu, M Sugiyama
NeurIPS, 2020
972020
Spatio-temporal Convolutional Features with Nested LSTM for Facial Expression Recognition
Z Yu, G Liu, Q Liu, J Deng
Neurocomputing, 2018
932018
The Menpo Benchmark for Multi-pose 2D and 3D Facial Landmark Localisation and Tracking
J Deng, A Roussos, G Chrysos, E Ververas, I Kotsia, J Shen, S Zafeiriou
IJCV, 2019
802019
WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition
Z Zhu, G Huang, J Deng, Y Ye, J Huang, X Chen, J Zhu, T Yang, J Lu, ...
CVPR, 2021
792021
Dense 3D Face Decoding over 2500FPS: Joint Texture & Shape Convolutional Mesh Decoders
Y Zhou, J Deng, I Kotsia, S Zafeiriou
CVPR, 2019
672019
M3 CSR: Multi-view, Multi-scale and Multi-component Cascade Shape Regression
J Deng, Q Liu, J Yang, D Tao
IVC, 2016
672016
Lightweight Face Recognition Challenge
J Deng, J Guo, D Zhang, Y Deng, X Lu, S Shi
ICCV Workshops, 2019
652019
Facial Shape Tracking via Spatio-temporal Cascade Shape Regression
J Yang, J Deng, K Zhang, Q Liu
ICCV Workshops, 2015
632015
Cascade Multi-view Hourglass Model for Robust 3D Face Alignment
J Deng, Y Zhou, S Cheng, S Zaferiou
FG, 2018
622018
Stacked Dense U-Nets with Dual Transformers for Robust Face Alignment
J Guo, J Deng, N Xue, S Zafeiriou
BMVC, 2018
562018
The 3D Menpo Facial Landmark Tracking Challenge
S Zafeiriou, GG Chrysos, A Roussos, E Ververas, J Deng, G Trigeorgis
ICCV Workshops, 2017
522017
Masked Face Recognition Challenge: The InsightFace Track Report
J Deng, J Guo, X An, Z Zhu, S Zafeiriou
ICCV Workshops, 2021
472021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20