Παρακολούθηση
Md. Saiful Islam
Md. Saiful Islam
Senior Lecturer (Data Science & Network Analytics), The University of Newcastle, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα newcastle.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low cost quantum realization of reversible multiplier circuit
MS Islam, MM Rahman, Z Begum, MZ Hafiz
Information technology journal 8 (2), 208-213, 2009
1682009
A comprehensive review of wireless body area network
K Hasan, K Biswas, K Ahmed, NS Nafi, MS Islam
J. Network and Computer Applications 143, 178-198, 2019
1092019
On answering why-not questions in reverse skyline queries
MS Islam, R Zhou, C Liu
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 973-984, 2013
912013
Synthesis of fault tolerant reversible logic circuits
MS Islam, MM Rahman, Z Begum, MZ Hafiz, A Al Mahmud
2009 IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and …, 2009
882009
Minimization of reversible adder circuits
S Islam, MR Islam
Asian journal of information technology 4 (12), 1146-1151, 2011
70*2011
Fault tolerant reversible logic synthesis: Carry look-ahead and carry-skip adders
MS Islam, MM Rahman, Z Begum, MZ Hafiz
Advances in Computational Tools for Engineering Applications, 2009. ACTEA'09 …, 2009
662009
Reversible logic synthesis of fault tolerant carry skip BCD adder
M Islam, Z Begum
arXiv preprint arXiv:1008.3288, 2010
442010
A Policy Model and Framework for Context-Aware Access Control to Information Resources
ASM Kayes, J Han, W Rahayu, MS Islam, A Colman
https://arxiv.org/pdf/1703.02162.pdf, 2017
412017
Medical Diagnostic Systems Using Artificial Intelligence Algorithms: Principles and Perspective
S Kaur, J Singla, L Nkenyereye, S Jha, D Prashar, GYP Joshi, ...
IEEE Access, 2020
392020
A Survey of Context-Aware Access Control Mechanisms for Cloud and Fog Networks: Taxonomy and Open Research Issues
ASM Kayes, R Kalaria, IH Sarker, MS Islam, P Watters, A Ng, ...
Sensors 20 (9), 2464, 2020
392020
Emotion Recognition from EEG Signal Focusing on Deep Learning and Shallow Learning Techniques
MR Islam, MA Moni, MM Islam, MRA Mahfuz, MS Islam, MK Hasan, ...
IEEE Access, 2021
372021
Efficient answering of why-not questions in similar graph matching
MS Islam, C Liu, J Li
32nd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2016), 1476-1477, 2016
352016
Efficient answering of why-not questions in similar graph matching
MS Islam, C Liu, J Li
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (10), 2672-2686, 2015
352015
EEG Channel Correlation Based Model for Emotion Recognition
MR Islam, MM Islam, MM Rahman, C Mondal, SK Singha, M Ahmad, ...
Computers in Biology and Medicine, 2021
312021
Comparative Study of Statistical Skin Detection Algorithms for Sub-Continental Human Images
MR Tabassum, AU Gias, M Kamal, HM Muctadir, M Ibrahim, AK Shakir, ...
Arxiv preprint arXiv:1008.4206, 2010
302010
A framework for query refinement with user feedback
MS Islam, C Liu, R Zhou
Journal of Systems and Software 86 (6), 1580-1595, 2013
292013
Realization of a Novel Fault Tolerant Reversible Full Adder Circuit in Nanotechnology.
MS Islam, MM Rahman, Z Begum, Mohd. Zulfiquar Hafiz
Int. Arab J. Inf. Technol. 7 (3), 317-323, 2010
282010
A novel quantum cost efficient reversible full adder gate in nanotechnology
M Islam
arXiv preprint arXiv:1008.3533, 2010
262010
Efficient Approaches for Designing Fault Tolerant Reversible Carry Look-Ahead and Carry-Skip Adders
MS Islam, MM Rahman
arxiv, 2009
26*2009
Know your customer: computing k-most promising products for targeted marketing
MS Islam, C Liu
The VLDB Journal, 2016
252016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20