Παρακολούθηση
Kaiming Shen
Kaiming Shen
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cuhk.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fractional programming for communication systems—Part I: Power control and beamforming
K Shen, W Yu
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (10), 2616-2630, 2018
11642018
Fractional programming for communication systems—Part II: Uplink scheduling via matching
K Shen, W Yu
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (10), 2631-2644, 2018
3342018
Distributed pricing-based user association for downlink heterogeneous cellular networks
K Shen, W Yu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (6), 1100-1113, 2014
2682014
Spatial deep learning for wireless scheduling
W Cui, K Shen, W Yu
ieee journal on selected areas in communications 37 (6), 1248-1261, 2019
2662019
FPLinQ: A cooperative spectrum sharing strategy for device-to-device communications
K Shen, W Yu
2017 IEEE international symposium on information theory (ISIT), 2323-2327, 2017
712017
Optimization of MIMO device-to-device networks via matrix fractional programming: A minorization–maximization approach
K Shen, W Yu, L Zhao, DP Palomar
IEEE/ACM Transactions on Networking 27 (5), 2164-2177, 2019
582019
Configuring intelligent reflecting surface with performance guarantees: Blind beamforming
S Ren, K Shen, Y Zhang, X Li, X Chen, ZQ Luo
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022
492022
Downlink cell association optimization for heterogeneous networks via dual coordinate descent
K Shen, W Yu
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
402013
Configuring intelligent reflecting surface with performance guarantees: Optimal beamforming
Y Zhang, K Shen, S Ren, X Li, X Chen, ZQ Luo
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 16 (5), 967-979, 2022
352022
Joint device selection and power control for wireless federated learning
W Guo, R Li, C Huang, X Qin, K Shen, W Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 40 (8), 2395-2410, 2022
332022
Stochastic transceiver optimization in multi-tags symbiotic radio systems
X Chen, HV Cheng, K Shen, A Liu, MJ Zhao
IEEE Internet of Things Journal 7 (9), 9144-9157, 2020
292020
A coordinated uplink scheduling and power control algorithm for multicell networks
K Shen, W Yu
2015 49th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1305-1309, 2015
232015
Load and interference aware joint cell association and user scheduling in uplink cellular networks
K Shen, W Yu
2016 IEEE 17th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2016
212016
Enhanced channel estimation in massive MIMO via coordinated pilot design
K Shen, HV Cheng, X Chen, YC Eldar, W Yu
IEEE Transactions on Communications 68 (11), 6872-6885, 2020
18*2020
Rate splitting and common message decoding for MIMO C-RAN systems
AA Ahmad, J Kakar, H Dahrouj, A Chaaban, K Shen, A Sezgin, ...
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
182019
Intelligent surfaces empowered wireless network: Recent advances and the road to 6G
Q Wu, B Zheng, C You, L Zhu, K Shen, X Shao, W Mei, B Di, H Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:2312.16918, 2023
172023
A linear time algorithm for the optimal discrete IRS beamforming
S Ren, K Shen, X Li, X Chen, ZQ Luo
IEEE Wireless Communications Letters 12 (3), 496-500, 2022
172022
Flexible multiple base station association and activation for downlink heterogeneous networks
K Shen, YF Liu, DY Ding, W Yu
IEEE Signal Processing Letters 24 (10), 1498-1502, 2017
132017
Real‐World Wireless Network Modeling and Optimization: From Model/Data‐Driven Perspective
Y Li, S Zhang, X Ren, J Zhu, J Huang, P He, K Shen, Z Yao, J Gong, ...
Chinese Journal of Electronics 31 (6), 991-1012, 2022
122022
Deep learning for robust power control for wireless networks
W Cui, K Shen, W Yu
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
122020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20