Παρακολούθηση
Antonio Maña
Antonio Maña
Professor of Computer Science, University of Malaga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Entity Name System: The Back-Bone of an Open and Scalable Web of Data.
P Bouquet, H Stoermer, C Niederée, A Maña
2nd IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 2008), 2008
1002008
Applying the semantic web layers to access control
MI Yague, A Mana, J Lopez, JM Troya
14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2003
742003
Applying the semantic web layers to access control
MI Yague, A Mana, J Lopez, JM Troya
14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2003
742003
A methodology for the analysis and modeling of security threats and attacks for systems of embedded components
JF Ruiz, R Harjani, A Mana, V Desnitsky, I Kotenko, A Chechulin
2012 20th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and …, 2012
712012
An efficient software protection scheme
A Mana, E Pimentel
IFIP International Information Security Conference, 385-401, 2001
532001
A performance-oriented monitoring system for security properties in cloud computing applications
A Muñoz, J Gonzalez, A Maña
The Computer Journal 55 (8), 979-994, 2012
402012
Semantic access control model: A formal specification
MI Yagüe, MM Gallardo, A Mana
European Symposium on Research in Computer Security, 24-43, 2005
402005
A framework for secure execution of software
A Mana, J Lopez, JJ Ortega, E Pimentel, JM Troya
International Journal of Information Security 3 (2), 99-112, 2004
372004
A business process-driven approach to security engineering
A Mana, JA Montenegro, C Rudolph, JL Vivas
14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2003
342003
Certifying services in cloud: The case for a hybrid, incremental and multi-layer approach
G Spanoudakis, E Damiani, A Maña
2012 IEEE 14th International Symposium on High-Assurance Systems Engineering …, 2012
332012
Towards formal specification of abstract security properties
A Maña, G Pujol
2008 Third International Conference on Availability, Reliability and …, 2008
302008
Towards secure agent computing for ubiquitous computing and ambient intelligence
A Maña, A Muñoz, D Serrano
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, 1201-1212, 2007
302007
Towards precise security patterns
D Serrano, A Maña, AD Sotirious
2008 19th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2008
272008
Integrating PMI services in CORBA applications
J Lopez, A Mana, JJ Ortega, JM Troya, MI Yagüe
Computer Standards & Interfaces 25 (4), 391-409, 2003
252003
A metadata‐based access control model for web services
MI Yagüe, A Maña, J Lopez
Internet research, 2005
242005
Policy based management for security in cloud computing
A Waller, I Sandy, E Power, E Aivaloglou, C Skianis, A Muñoz, A Maña
FTRA International Conference on Secure and Trust Computing, Data Management …, 2011
232011
From web data to entities and back
Z Miklós, N Bonvin, P Bouquet, M Catasta, D Cordioli, P Fankhauser, ...
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 302-316, 2010
232010
Bridging the gap between software certification and trusted computing for securing cloud computing
A Muñoz, A Maña
2013 IEEE ninth world congress on services, 103-110, 2013
212013
Security engineering for ambient intelligence: A manifesto
A Maña, C Rudolph, G Spanoudakis, V Lotz, F Massacci, M Melideo, ...
Integrating security and software engineering: Advances and future visions …, 2007
212007
XML-based distributed access control system
J López, A Mana, MI Yagüe
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 203-213, 2002
212002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20