Παρακολούθηση
Martin Halvey
Martin Halvey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα strath.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An assessment of tag presentation techniques
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 1313-1314, 2007
4302007
Some like it hot: thermal feedback for mobile devices
G Wilson, M Halvey, SA Brewster, SA Hughes
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2011
1552011
Exploring social dynamics in online media sharing
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 1273-1274, 2007
1352007
Analysis of online video search and sharing
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the eighteenth conference on Hypertext and hypermedia, 217-226, 2007
882007
Thermal icons: evaluating structured thermal feedback for mobile interaction
G Wilson, S Brewster, M Halvey, S Hughes
Proceedings of the 14th international conference on Human-computer …, 2012
802012
Conceptualizing agent-human interactions during the conversational search process
L Azzopardi, M Dubiel, M Halvey, J Dalton
The second international workshop on conversational approaches to …, 2018
692018
Time based patterns in mobile-internet surfing
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
642006
Predicting navigation patterns on the mobile-internet using time of the week
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Special interest tracks and posters of the 14th international conference on …, 2005
612005
Why aren't users using protection? investigating the usability of smartphone locking
N Micallef, M Just, L Baillie, M Halvey, HG Kayacik
Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer …, 2015
602015
" Baby it's cold outside" the influence of ambient temperature and humidity on thermal feedback
M Halvey, G Wilson, S Brewster, S Hughes
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2012
582012
Mobile web surfing is the same as web surfing
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Communications of the ACM 49 (3), 76-81, 2006
562006
What's around the corner? Enhancing driver awareness in autonomous vehicles via in-vehicle spatial auditory displays
D Beattie, L Baillie, M Halvey, R McCall
Proceedings of the 8th nordic conference on human-computer interaction: fun …, 2014
532014
The effects of walking, feedback and control method on pressure-based interaction
G Wilson, SA Brewster, M Halvey, A Crossan, C Stewart
Proceedings of the 13th international conference on human computer …, 2011
522011
Thermal feedback identification in a mobile environment
G Wilson, S Brewster, M Halvey, S Hughes
Haptic and Audio Interaction Design: 8th International Workshop, HAID 2013 …, 2013
442013
Is relevance hard work? Evaluating the effort of making relevant assessments
R Villa, M Halvey
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
402013
Lucene4IR: Developing information retrieval evaluation resources using Lucene
L Azzopardi, Y Moshfeghi, M Halvey, RS Alkhawaldeh, K Balog, ...
ACM SIGIR Forum 50 (2), 58-75, 2017
392017
The effect of clothing on thermal feedback perception
M Halvey, G Wilson, Y Vazquez-Alvarez, SA Brewster, SA Hughes
Proceedings of the 13th international conference on multimodal interfaces …, 2011
382011
A survey investigating usage of virtual personal assistants
M Dubiel, M Halvey, L Azzopardi
arXiv preprint arXiv:1807.04606, 2018
362018
Evaluating the social acceptability of voice based smartwatch search
C Efthymiou, M Halvey
Information Retrieval Technology: 12th Asia Information Retrieval Societies …, 2016
362016
Clef 2014 labs and workshops, notebook papers
L Cappellato, N Ferro, M Halvey, W Kraaij
CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org), ISSN, 1613-0073, 2014
36*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20