Παρακολούθηση
Martin Halvey
Martin Halvey
Reader (Associate Professor), University of Strathclyde
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα strath.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An assessment of tag presentation techniques
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 1313-1314, 2007
4002007
Some like it hot: thermal feedback for mobile devices
G Wilson, M Halvey, SA Brewster, SA Hughes
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2011
1342011
Exploring social dynamics in online media sharing
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 1273-1274, 2007
1272007
Analysis of online video search and sharing
MJ Halvey, MT Keane
Proceedings of the eighteenth conference on Hypertext and hypermedia, 217-226, 2007
882007
Thermal icons: evaluating structured thermal feedback for mobile interaction
G Wilson, S Brewster, M Halvey, S Hughes
Proceedings of the 14th international conference on Human-computer …, 2012
672012
Time based patterns in mobile-internet surfing
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
612006
Predicting navigation patterns on the mobile-internet using time of the week
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Special interest tracks and posters of the 14th international conference on …, 2005
582005
Mobile web surfing is the same as web surfing
M Halvey, MT Keane, B Smyth
Communications of the ACM 49 (3), 76-81, 2006
572006
Why aren't users using protection? investigating the usability of smartphone locking
N Micallef, M Just, L Baillie, M Halvey, HG Kayacik
Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer …, 2015
552015
" Baby it's cold outside" the influence of ambient temperature and humidity on thermal feedback
M Halvey, G Wilson, S Brewster, S Hughes
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2012
492012
The effects of walking, feedback and control method on pressure-based interaction
G Wilson, SA Brewster, M Halvey, A Crossan, C Stewart
Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer …, 2011
492011
Conceptualizing agent-human interactions during the conversational search process
L Azzopardi, M Dubiel, M Halvey, J Dalton
The second international workshop on conversational approaches to …, 2018
452018
What's around the corner? Enhancing driver awareness in autonomous vehicles via in-vehicle spatial auditory displays
D Beattie, L Baillie, M Halvey, R McCall
Proceedings of the 8th nordic conference on human-computer interaction: fun …, 2014
392014
Is relevance hard work? Evaluating the effort of making relevant assessments
R Villa, M Halvey
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
382013
K-space at trecvid 2006
P Wilkins, T Adamek, P Ferguson, M Hughes, GJF Jones, G Keenan, ...
NIST, 2006
372006
Time-based segmentation of log data for user navigation prediction in personalization
M Halvey, MT Keane, B Smyth
The 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'05 …, 2005
362005
Thermal feedback identification in a mobile environment
G Wilson, S Brewster, M Halvey, S Hughes
International Workshop on Haptic and Audio Interaction Design, 10-19, 2013
352013
Lucene4IR: Developing information retrieval evaluation resources using Lucene
L Azzopardi, Y Moshfeghi, M Halvey, RS Alkhawaldeh, K Balog, ...
ACM SIGIR Forum 50 (2), 58-75, 2017
332017
The effect of clothing on thermal feedback perception
M Halvey, G Wilson, Y Vazquez-Alvarez, SA Brewster, SA Hughes
Proceedings of the 13th international conference on multimodal interfaces …, 2011
332011
An asynchronous collaborative search system for online video search
M Halvey, D Vallet, D Hannah, Y Feng, JM Jose
Information processing & management 46 (6), 733-748, 2010
332010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20