Παρακολούθηση
Nick Benton
Nick Benton
Engineering Manager, Facebook
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple relational correctness proofs for static analyses and program transformations
N Benton
ACM SIGPLAN Notices 39 (1), 14-25, 2004
4462004
Modern concurrency abstractions for C#
N Benton, L Cardelli, C Fournet
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 26 (5), 769-804, 2004
3752004
A mixed linear and non-linear logic: Proofs, terms and models
P Benton
Computer Science Logic, 121-135, 1995
3681995
A term calculus for intuitionistic linear logic
N Benton, G Bierman, V De Paiva, M Hyland
Typed Lambda Calculi and Applications, 75-90, 1993
2761993
Compiling standard ML to Java bytecodes
N Benton, A Kennedy, G Russell
ACM SIGPLAN Notices 34 (1), 129-140, 1999
1861999
Computational types from a logical perspective
PN Benton, GM Bierman, VCV De Paiva
Journal of Functional Programming 8 (2), 177-193, 1998
1671998
Monads and effects
N Benton, J Hughes, E Moggi
Applied Semantics, 923-952, 2002
1602002
Linear logic, monads and the lambda calculus
N Benton, P Wadler
Logic in Computer Science, 1996. LICS'96. Proceedings., Eleventh Annual IEEE …, 1996
1501996
Term assignment for intuitionistic linear logic (preliminary report)
N Benton, G Bierman, V De Paiva, M Hyland
Technical report, University of Cambridge, Computer Laboratory, 1992
149*1992
Biorthogonality, step-indexing and compiler correctness
N Benton, CK Hur
ACM SIGPLAN Notices 44 (9), 97-108, 2009
1402009
Strongly typed term representations in Coq
N Benton, CK Hur, AJ Kennedy, C McBride
Journal of Automated Reasoning, 1-19, 2010
1092010
Linear λ-calculus and categorical models revisited
N Benton, G Bierman, V De Paiva, M Hyland
Computer Science Logic, 61-84, 1993
1091993
Ultrametric semantics of reactive programs
NR Krishnaswami, N Benton
Logic in Computer Science (LICS), 2011 26th Annual IEEE Symposium on, 257-266, 2011
1042011
Relational reasoning in a nominal semantics for storage
N Benton, B Leperchey
Typed Lambda Calculi and Applications, 86-101, 2005
932005
Integrating dependent and linear types
NR Krishnaswami, P Pradic, N Benton
POPL 2015, 2015
86*2015
Some domain theory and denotational semantics in Coq
N Benton, A Kennedy, C Varming
Theorem Proving in Higher Order Logics, 115-130, 2009
812009
High-level separation logic for low-level code
JB Jensen, N Benton, A Kennedy
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2013
712013
Exceptional syntax
N Benton, A Kennedy
Journal of Functional Programming 11 (04), 395-410, 2001
702001
Strictness analysis of lazy functional programs
PN Benton
University of Cambridge, Computer Laboratory, 1993
701993
Higher-Order Functional Reactive Programming in Bounded Space
NR Krishnaswami, N Benton, J Hoffmann
39th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages …, 2012
662012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20