Παρακολούθηση
Andreas Thalhammer
Andreas Thalhammer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα roche.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linksum: using link analysis to summarize entity data
A Thalhammer, N Lasierra, A Rettinger
Web Engineering: 16th International Conference, ICWE 2016, Lugano …, 2016
762016
Browsing DBpedia Entities with Summaries
A Thalhammer, A Rettinger
562014
PageRank on Wikipedia: Towards General Importance Scores for Entities
A Thalhammer, A Rettinger
542016
Training and deploying a deep learning model for endoscopic severity grading in ulcerative colitis using multicenter clinical trial data
B Gutierrez Becker, F Arcadu, A Thalhammer, C Gamez Serna, O Feehan, ...
Therapeutic Advances in Gastrointestinal Endoscopy 14, 2631774521990623, 2021
332021
Leveraging usage data for linked data movie entity summarization
A Thalhammer, I Toma, A Roa-Valverde, D Fensel
USEWOD2012, 2012
322012
Evaluating Entity Summarization Using a Game-Based Ground Truth
A Thalhammer, M Knuth, H Sack
International Semantic Web Conference, 2012
312012
Measuring Proximity Between Newspapers and Political Parties: The Sentiment Political Compass
F Falck, J Marstaller, N Stoehr, S Maucher, J Ren, A Thalhammer, ...
Policy & Internet 12 (3), 367-399, 2020
302020
PageRank and Generic Entity Summarization for RDF Knowledge Bases
D Diefenbach, A Thalhammer
Extended Semantic Web Conference, 2018
252018
Big data analysis
J Domingue, N Lasierra, A Fensel, T van Kasteren, M Strohbach, ...
New horizons for a data-driven economy: A roadmap for usage and exploitation …, 2016
252016
SUMMA: A Common API for Linked Data Entity Summaries
A Thalhammer, S Stadtmüller
Engineering the Web in the Big Data Era 9114, 430-446, 2015
162015
How to Represent Knowledge Diversity
A Thalhammer, I Toma, R Hasan, E Simperl, D Vrandecic
132011
Towards a formal model for sharing and reusing ranking computations
A Roa-Valverde, A Thalhammer, I Toma, MA Sicilia
Proc. of the 6th Intl. Workshop on Ranking in Databases In conjunction with …, 2012
122012
Content-based tag generation to enable a tag-based collaborative tv-recommendation system.
G Hölbling, A Thalhammer, H Kosch
Proceedings of the 8th European Conference on Interactive TV and Video, 273-282, 2010
122010
Linked Data Entity Summarization
A Thalhammer
Dissertation, Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2016, 2016
112016
The xLiMe system: Cross-lingual and cross-modal semantic annotation, search and recommendation over live-TV, news and social media streams
L Zhang, A Thalhammer, A Rettinger, M Färber, A Mogadala, R Denaux
Journal of Web Semantics 46, 20-30, 2017
92017
FusE: Entity-Centric Data Fusion on Linked Data
S Thoma, A Thalhammer, A Harth, R Studer
ACM Transactions on the Web (TWEB) 13 (2), 1-36, 2019
72019
Entity-centric Data Fusion on the Web
A Thalhammer, S Thoma, A Harth, R Studer
Proceedings of the 28th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 25-34, 2017
62017
Sentiment Political Compass: A Data-driven Analysis of Online Newspapers regarding Political Orientation
F Falck, J Marstaller, N Stoehr, S Maucher, J Ren, A Thalhammer, ...
52018
ELES: Combining Entity Linking and Entity Summarization
A Thalhammer, A Rettinger
Proceedings of the 16th International Conference on Web Engineering (ICWE …, 2016
52016
Leveraging linked data analysis for semantic recommender systems
A Thalhammer
The Semantic Web: Research and Applications, 823-827, 2012
42012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20