Παρακολούθηση
Bruce  D  Terris
Bruce D Terris
Western Digital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current-induced magnetization reversal in nanopillars with perpendicular anisotropy
S Mangin, D Ravelosona, JA Katine, MJ Carey, BD Terris, EE Fullerton
Nature materials 5 (3), 210-215, 2006
14702006
Nanofabricated and self-assembled magnetic structures as data storage media
BD Terris, T Thomson
Journal of physics D: Applied physics 38 (12), R199, 2005
10182005
Contact electrification using force microscopy
BD Terris, JE Stern, D Rugar, HJ Mamin
Physical Review Letters 63 (24), 2669, 1989
6681989
Deposition and imaging of localized charge on insulator surfaces using a force microscope
JE Stern, BD Terris, HJ Mamin, D Rugar
Applied physics letters 53 (26), 2717-2719, 1988
5721988
Near‐field optical data storage using a solid immersion lens
BD Terris, HJ Mamin, D Rugar, WR Studenmund, GS Kino
Applied Physics Letters 65 (4), 388-390, 1994
5691994
Magnetic recording at 1.5 Pb m−2 using an integrated plasmonic antenna
BC Stipe, TC Strand, CC Poon, H Balamane, TD Boone, JA Katine, JL Li, ...
Nature photonics 4 (7), 484-488, 2010
5242010
Controlled synthesis and assembly of FePt nanoparticles
S Sun, S Anders, T Thomson, JEE Baglin, MF Toney, HF Hamann, ...
The Journal of Physical Chemistry B 107 (23), 5419-5425, 2003
4742003
Force microscope using a fiber‐optic displacement sensor
D Rugar, HJ Mamin, R Erlandsson, JE Stern, BD Terris
Review of Scientific Instruments 59 (11), 2337-2340, 1988
4021988
Polymer mediated self-assembly of magnetic nanoparticles
S Sun, S Anders, HF Hamann, JU Thiele, JEE Baglin, T Thomson, ...
Journal of the American Chemical Society 124 (12), 2884-2885, 2002
3872002
Near‐field optical data storage
BD Terris, HJ Mamin, D Rugar
Applied Physics Letters 68 (2), 141-143, 1996
3651996
Intrinsic distribution of magnetic anisotropy in thin films probed by patterned nanostructures
T Thomson, G Hu, BD Terris
Physical Review Letters 96 (25), 257204, 2006
3612006
Imaging of ferroelectric domain walls by force microscopy
F Saurenbach, BD Terris
Applied physics letters 56 (17), 1703-1705, 1990
3141990
Ion-beam patterning of magnetic films using stencil masks
BD Terris, L Folks, D Weller, JEE Baglin, AJ Kellock, H Rothuizen, ...
Applied Physics Letters 75 (3), 403-405, 1999
2421999
Nanometer scale observation of high efficiency thermally assisted current-driven domain wall depinning
D Ravelosona, D Lacour, JA Katine, BD Terris, C Chappert
Physical review letters 95 (11), 117203, 2005
2262005
Low-stiffness silicon cantilevers with integrated heaters and piezoresistive sensors for high-density AFM thermomechanical data storage
BW Chui, TD Stowe, YS Ju, KE Goodson, TW Kenny, HJ Mamin, BD Terris, ...
Journal of Microelectromechanical Systems 7 (1), 69-78, 1998
2221998
High-density data storage using proximal probe techniques
HJ Mamin, BD Terris, LS Fan, S Hoen, RC Barrett, D Rugar
IBM Journal of Research and Development 39 (6), 681-699, 1995
2021995
Patterned media for future magnetic data storage
BD Terris, T Thomson, G Hu
Microsystem technologies 13, 189-196, 2007
1892007
Recording performance of high-density patterned perpendicular magnetic media
M Albrecht, CT Rettner, A Moser, ME Best, BD Terris
Applied Physics Letters 81 (15), 2875-2877, 2002
1882002
Nanoscale patterning of magnetic islands by imprint lithography using a flexible mold
GM McClelland, MW Hart, CT Rettner, ME Best, KR Carter, BD Terris
Applied Physics Letters 81 (8), 1483-1485, 2002
1882002
Force microscopy of magnetization patterns in longitudinal recording media
HJ Mamin, D Rugar, JE Stern, BD Terris, SE Lambert
Applied physics letters 53 (16), 1563-1565, 1988
1861988
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20