Παρακολούθηση
Jairo Patiño
Jairo Patiño
Island Ecology and Evolution Research Group. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipna.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A roadmap for island biology: 50 fundamental questions after 50 years of The Theory of Island Biogeography
J Patiño, RJ Whittaker, PAV . Borges, JM Fernández-Palacios, C Ah-Peng, ...
Journal of Biogeography, 2017
1712017
Extant diversity of bryophytes emerged from successive post-Mesozoic diversification bursts
B Laenen, B Shaw, H Schneider, B Goffinet, E Paradis, A Désamoré, ...
Nature communications 5 (1), 1-6, 2014
1562014
A miniature world in decline European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts
N Hodgetts, M Cálix, E Englefield, N Fettes, M García Criado, L Patin, ...
IUCN, 2019
992019
Bryophyte biogeography
J Patiño, A Vanderpoorten
Critical Reviews in Plant Sciences 37 (2-3), 175-209, 2018
772018
Approximate Bayesian computation reveals the crucial role of oceanic islands for the assembly of continental biodiversity
J Patiño, M Carine, P Mardulyn, N Devos, RG Mateo, ...
Systematic Biology 64 (4), 579-589, 2015
702015
The anagenetic world of spore‐producing land plants
J Patino, M Carine, JM Fernández‐Palacios, R Otto, H Schaefer, ...
New phytologist 201 (1), 305-311, 2014
612014
Global Island Monitoring Scheme (GIMS): a proposal for the long-term coordinated survey and monitoring of native island forest biota
PAV Borges, P Cardoso, H Kreft, RJ Whittaker, S Fattorini, BC Emerson, ...
Biodiversity and conservation 27 (10), 2567-2586, 2018
592018
Baker's law and the island syndromes in bryophytes
J Patiño, I Bisang, L Hedenäs, G Dirkse, ÁH Bjarnason, C Ah‐Peng, ...
Journal of ecology 101 (5), 1245-1255, 2013
582013
Accounting for data heterogeneity in patterns of biodiversity: an application of linear mixed effect models to the oceanic island biogeography of spore‐producing plants
J Patiño, F Guilhaumon, RJ Whittaker, KA Triantis, SR Gradstein, ...
Ecography 36 (8), 904-913, 2013
542013
Differences in species–area relationships among the major lineages of land plants: a macroecological perspective
J Patiño, P Weigelt, F Guilhaumon, H Kreft, KA Triantis, A Naranjo‐Cigala, ...
Global Ecology and Biogeography 23 (11), 1275-1283, 2014
532014
The cosmopolitan moss Bryum argenteum in Antarctica: recent colonisation or in situ survival?
S Pisa, EM Biersma, P Convey, J Patiño, A Vanderpoorten, O Werner, ...
Polar Biology 37 (10), 1469-1477, 2014
522014
Three species for the price of one within the moss Homalothecium sericeum s.l.
L Hedenäs, A Désamoré, B Laenen, B Papp, D Quandt, ...
Taxon 63 (2), 249-257, 2014
522014
Geographical range in liverworts: does sex really matter?
B Laenen, A Machac, SR Gradstein, B Shaw, J Patino, A Désamoré, ...
Journal of Biogeography 43 (3), 627-635, 2016
512016
Bryophyte flora of the Canary Islands: an updated compilation of the species list with an analysis of distribution patterns in the context of the Macaronesian Region
JM Gonzalez-Mancebo, F Romaguera, RM Ros, J Patino, O Werner
Cryptogamie 29 (4), 315, 2008
512008
Integrative taxonomy resolves the cryptic and pseudo-cryptic Radula buccinifera complex (Porellales, Jungermanniopsida), including two reinstated and five new species
MAM Renner, N Devos, J Patino, EA Brown, A Orme, M Elgey, TC Wilson, ...
PhytoKeys, 1, 2013
502013
Climate threat on the Macaronesian endemic bryophyte flora
J Patiño, RG Mateo, F Zanatta, A Marquet, SC Aranda, PAV Borges, ...
Scientific Reports 6 (1), 1-12, 2016
452016
Phylogeny, classification and species delimitation in the liverwort genus Odontoschisma (Cephaloziaceae)
SC Aranda, SR Gradstein, J Patiño, B Laenen, A Désamoré, ...
Taxon 63 (5), 1008-1025, 2014
412014
Origin and fate of the single‐island endemic moss Orthotrichum handiense
J Patino, R Medina, A Vanderpoorten, JM González‐Mancebo, O Werner, ...
Journal of Biogeography 40 (5), 857-868, 2013
372013
Phylogenetic inference in Leucodon Schwägr. subg. Leucodon (Leucodontaceae, Bryophyta) in the North Atlantic region
M Stech, O Werner, JM González-Mancebo, J Patiño, M Sim-Sim, ...
Taxon 60 (1), 79-88, 2011
372011
Unifying macroecology and macroevolution to answer fundamental questions about biodiversity
BJ McGill, JM Chase, J Hortal, I Overcast, AJ Rominger, J Rosindell, ...
Global Ecology and Biogeography 28 (12), 1925-1936, 2019
352019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20