Παρακολούθηση
Muhammad Ikram
Muhammad Ikram
Facebook Reality Labs Research, University of Texas at Dallas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A beamforming approach to permutation alignment for multichannel frequency-domain blind speech separation
MZ Ikram, DR Morgan
2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2002
2042002
Exploring permutation inconsistency in blind separation of speech signals in a reverberant environment
MZ Ikram, DR Morgan
2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2000
1272000
Permutation inconsistency in blind speech separation: Investigation and solutions
MZ Ikram, DR Morgan
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 13 (1), 1-13, 2004
1232004
Method and apparatus for providing closed-loop transmit precoding
M Ikram, E Onggosanusi, V Raghavan, A Dabak, S Hosur, B Varadarajan
US Patent App. 11/182,083, 2006
1022006
Estimating the parameters of chirp signals: an iterative approach
MZ Ikram, K Abed-Meraim, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 46 (12), 3436-3441, 1998
861998
Three dimensional (3D) tracking of objects in a radar system
MZ Ikram, M Ali
US Patent 10,539,669, 2020
732020
Fast quadratic phase transform for estimating the parameters of multicomponent chirp signals
MZ Ikram, K Abed-Meraim, Y Hua
Digital Signal Processing 7 (2), 127-135, 1997
721997
Estimation of multicomponent polynomial phase signals of mixed orders
MZ Ikram, GT Zhou
Signal Processing 81 (11), 2293-2308, 2001
692001
Camera assisted tracking of objects in a radar system
Y Liu, VVB Appia, MZ Ikram
US Patent 10,634,778, 2020
662020
Low complexity super-resolution technique for object detection in frequency modulation continuous wave radar
M Ali, D Wang, MZ Ikram
US Patent 10,613,208, 2020
642020
MIMO decoding
S Hosur, J Balakrishnan, M Polley, M Goel, M Ikram
US Patent 7,724,832, 2010
512010
Frequency-domain subchannel transmit antenna selection and power pouring for multi-antenna transmission
MO Polley, DP Shaver, S Hosur, E Onggosanusi, MZ Ikram, A Dabak
US Patent 8,040,986, 2011
462011
A multiband multibeam antenna for sub-6 GHz and mm-wave 5G applications
K Sultan, M Ikram, N Nguyen-Trong
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 21 (6), 1278-1282, 2022
342022
High-accuracy distance measurement using millimeter-wave radar
MZ Ikram, A Ahmad, D Wang
2018 IEEE Radar Conference (RadarConf18), 1296-1300, 2018
342018
A multiresolution approach to blind separation of speech signals in a reverberant environment
MZ Ikram, DR Morgan
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
332001
Novel antimicrobial and antioxidative activity by endophytic Penicillium roqueforti and Trichoderma reesei isolated from Solanum surattense
M Ikram, N Ali, G Jan, M Hamayun, FG Jan, A Iqbal
Acta Physiologiae Plantarum 41, 1-11, 2019
312019
Method and apparatus for cross-talk resistant adaptive noise canceller
BV Gowreesunker, T Unno, MZ Ikram
US Patent 8,340,278, 2012
302012
Identification of QTNs and Their Candidate Genes for 100-Seed Weight in Soybean (Glycine max L.) Using Multi-Locus Genome-Wide Association Studies
M Ikram, X Han, JF Zuo, J Song, CY Han, YW Zhang, YM Zhang
Genes 11 (7), 714, 2020
222020
Non-linear acoustic echo cancellation using cascaded Kalman filtering
MZ Ikram
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
222014
Exploring the Potential Role of Reversible Reasoning: Cognitive Research on Inverse Function Problems in Mathematics
M Ikram, IN PARTA, H SUSANTO
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 8 (1), 591-611, 2020
212020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20