Παρακολούθηση
Ramesh Govindan
Ramesh Govindan
Professor of Computer Science, University of Southern California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Directed diffusion: A scalable and robust communication paradigm for sensor networks
C Intanagonwiwat, R Govindan, D Estrin
Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing …, 2000
88122000
Next century challenges: Scalable coordination in sensor networks
D Estrin, R Govindan, J Heidemann, S Kumar
Proceedings of the 5th annual ACM/IEEE international conference on Mobile …, 1999
45191999
Directed diffusion for wireless sensor networking
C Intanagonwiwat, R Govindan, D Estrin, J Heidemann, F Silva
IEEE/ACM transactions on networking 11 (1), 2-16, 2003
38902003
Geographical and energy aware routing: A recursive data dissemination protocol for wireless sensor networks
Y Yu, R Govindan, D Estrin
UCLA computer science department technical report, UCLA-CSD TR-01-0023 3 (2.3), 2001
22132001
Highly-resilient, energy-efficient multipath routing in wireless sensor networks
D Ganesan, R Govindan, S Shenker, D Estrin
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 5 (4), 11-25, 2001
21182001
Understanding packet delivery performance in dense wireless sensor networks
J Zhao, R Govindan
Proceedings of the 1st international conference on Embedded networked sensor …, 2003
18622003
A wireless sensor network for structural monitoring
N Xu, S Rangwala, KK Chintalapudi, D Ganesan, A Broad, R Govindan, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
16492004
GHT: a geographic hash table for data-centric storage
S Ratnasamy, B Karp, L Yin, F Yu, D Estrin, R Govindan, S Shenker
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor …, 2002
12282002
Diversity in smartphone usage
H Falaki, R Mahajan, S Kandula, D Lymberopoulos, R Govindan, D Estrin
Proceedings of the 8th international conference on Mobile systems …, 2010
12012010
Heuristics for Internet map discovery
R Govindan, H Tangmunarunkit
Proceedings IEEE INFOCOM 2000. Conference on Computer Communications …, 2000
11192000
Impact of network density on data aggregation in wireless sensor networks
C Intanagonwiwat, D Estrin, R Govindan, J Heidemann
Proceedings 22nd international conference on distributed computing systems …, 2002
10422002
Building efficient wireless sensor networks with low-level naming
J Heidemann, F Silva, C Intanagonwiwat, R Govindan, D Estrin, ...
Proceedings of the eighteenth ACM symposium on Operating systems principles …, 2001
10422001
Data-centric storage in sensornets with GHT, a geographic hash table
S Ratnasamy, B Karp, S Shenker, D Estrin, R Govindan, L Yin, F Yu
Mobile networks and applications 8, 427-442, 2003
7902003
The origin of power laws in Internet topologies revisited
Q Chen, H Chang, R Govindan, S Jamin
Proceedings. twenty-first annual joint conference of the ieee computer and …, 2002
6952002
The impact of spatial correlation on routing with compression in wireless sensor networks
S Pattem, B Krishnamachari, R Govindan
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 4 (4), 1-33, 2008
6702008
Energy-efficient rate-adaptive GPS-based positioning for smartphones
J Paek, J Kim, R Govindan
Proceedings of the 8th international conference on Mobile systems …, 2010
6502010
Multi-dimensional range queries in sensor networks
X Li, YJ Kim, R Govindan, W Hong
Proceedings of the 1st international conference on Embedded networked sensor …, 2003
5892003
Network topology generators: Degree-based vs. structural
H Tangmunarunkit, R Govindan, S Jamin, S Shenker, W Willinger
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 32 (4), 147-159, 2002
5862002
Geographic routing made practical
YJ Kim, R Govindan, B Karp, S Shenker
Proceedings of the 2nd conference on Symposium on Networked Systems Design …, 2005
5532005
Computing aggregates for monitoring wireless sensor networks
J Zhao, R Govindan, D Estrin
Proceedings of the First IEEE International Workshop on Sensor Network …, 2003
5122003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20