Παρακολούθηση
Vivien Petras
Vivien Petras
Professor of Information Retrieval, Humboldt University Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibi.hu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GeoCLEF: the CLEF 2005 cross-language geographic information retrieval track overview
F Gey, R Larson, M Sanderson, H Joho, P Clough, V Petras
Workshop of the cross-language evaluation forum for european languages, 908-919, 2005
1272005
Cross-concordances: terminology mapping and its effectiveness for information retrieval
P Mayr, V Petras
arXiv preprint arXiv:0806.3765, 2008
632008
Time period directories: a metadata infrastructure for placing events in temporal and geographic context
M Buckland, RR Larson, V Petras
Proceedings of the 6th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries …, 2006
612006
Europeana–a search engine for digitised cultural heritage material
V Petras, T Hill, J Stiller, M Gäde
Datenbank-Spektrum 17 (1), 41-46, 2017
502017
Translating dialects in search: Mapping between specialized languages of discourse and documentary languages
V Petras
University of California, Berkeley, 2006
502006
Reducing semantic complexity in distributed digital libraries: Treatment of term vagueness and document re‐ranking
P Mayr, P Mutschke, V Petras
Library Review, 2008
492008
Geographic search: catalogs, gazetteers, and maps
M Buckland, A Chen, FC Gey, RR Larson, R Mostern, V Petras
College & Research Libraries 68 (5), 376-387, 2007
452007
Submitter: The Definition of Reuse
S Van de Sandt, A Lavasa, S Dallmeier-Tiessen, V Petras
Data Sci. J. 18, 22, 2019
422019
Building a Terminology Network for Search: The KoMoHe Project.
P Mayr, V Petras
Dublin Core Conference, 177-182, 2008
412008
Journal selection criteria in an open access environment: A comparison between the medicine and social sciences
M Wijewickrema, V Petras
Learned Publishing 30 (4), 289-300, 2017
312017
Evaluating Systems for Multilingual and Multimodal Information Access 9th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2008, Aarhus, Denmark, September 17-19, 2008 …
C Peters, T Deselaers, N Ferro, J Gonzalo, GJF Jones, M Kurimo, T Mandl, ...
Conference proceedings CLEF, 507, 2008
302008
Cross-language retrieval for the CLEF collections—comparing multiple methods of retrieval
FC Gey, H Jiang, V Petras, A Chen
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 116-128, 2000
272000
The domain-specific track at CLEF 2007
V Petras, S Baerisch, M Stempfhuber
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 160-173, 2007
262007
Cultural heritage in clef (chic) 2013
V Petras, T Bogers, E Toms, M Hall, J Savoy, P Malak, A Pawłowski, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
242013
Ambiguity of queries and the challenges for query language detection
J Stiller, M Gäde, V Petras
Humboldt-Universität zu Berlin, 2010
242010
How One Word Can Make all the Difference-Using Subject Metadata for Automatic Query Expansion and Reformulation.
V Petras
CLEF (Working Notes), 2005
242005
Statistical analysis of geographic and language clues in the MARC record
V Petras
Technical Report, University of California at Berkeley, 2004
232004
Automatic enrichments with controlled vocabularies in Europeana: Challenges and consequences
J Stiller, V Petras, M Gäde, A Isaac
Euro-Mediterranean Conference, 238-247, 2014
222014
Cultural Heritage in CLEF (CHiC) Overview 2012.
V Petras, N Ferro, M Gäde, A Isaac, M Kleineberg, I Masiero, M Nicchio, ...
CLEF (Online Working Notes/Labs/Workshop), 2012
202012
Working notes for the CLEF 2006 Workshop
C Peters, T Deselaers, N Ferro, J Gonzalo, GJF Jones, M Kurimo, T Mandl, ...
Alicante, Spain, 2006
192006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20