Παρακολούθηση
Bo HAN
Bo HAN
Endeavour Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edg.com.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lexical normalisation of short text messages: Makn sens a# twitter
B Han, T Baldwin
Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2011
6632011
Text-based twitter user geolocation prediction
B Han, P Cook, T Baldwin
Journal of Artificial Intelligence Research 49, 451-500, 2014
3592014
Automatically constructing a normalisation dictionary for microblogs
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
2352012
Geolocation prediction in social media data by finding location indicative words
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of COLING 2012, 1045-1062, 2012
2262012
Shared tasks of the 2015 workshop on noisy user-generated text: Twitter lexical normalization and named entity recognition
T Baldwin, MC De Marneffe, B Han, YB Kim, A Ritter, W Xu
Proceedings of the Workshop on Noisy User-generated Text, 126-135, 2015
2182015
Lexical normalization for social media text
B Han, P Cook, T Baldwin
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 4 (1), 1-27, 2013
2182013
A stacking-based approach to twitter user geolocation prediction
B Han, P Cook, T Baldwin
Proceedings of the 51st annual meeting of the association for computational …, 2013
822013
Twitter geolocation prediction shared task of the 2016 workshop on noisy user-generated text
B Han, A Rahimi, L Derczynski, T Baldwin
Proceedings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text (WNUT), 213-217, 2016
602016
Investigating public health surveillance using twitter
AJ Yepes, A MacKinlay, B Han
Proceedings of BioNLP 15, 164-170, 2015
442015
Identifying diseases, drugs, and symptoms in twitter
A Jimeno-Yepes, A MacKinlay, B Han, Q Chen
MEDINFO 2015: eHealth-enabled Health, 643-647, 2015
382015
Mining micro-blogs: Opportunities and challenges
Y Liao, M Moshtaghi, B Han, S Karunasekera, R Kotagiri, T Baldwin, ...
Computational social networks, 129-159, 2012
312012
Semantic role labeling for news tweets
X Liu, K Li, B Han, M Zhou, L Jiang, Z Xiong, C Huang
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
302010
Automatic seed set expansion for trust propagation based anti-spamming algorithms
X Zhang, B Han, W Liang
Proceeding of the eleventh international workshop on Web information and …, 2009
282009
A support platform for event detection using social intelligence
T Baldwin, P Cook, B Han, A Harwood, S Karunasekera, M Moshtaghi
Proceedings of the Demonstrations at the 13th Conference of the European …, 2012
252012
Srl-based verb selection for esl
X Liu, B Han, K Li, SH Stiller, M Zhou
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
222010
Improving the utility of social media with natural language processing
B Han
University of Melbourne, Department of Computing and Information Systems, 2014
182014
Statistical methods for identifying local dialectal terms from GPS-tagged documents
P Cook, B Han, T Baldwin
Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America 35 (35 …, 2014
122014
unimelb: Spanish Text Normalisation.
B Han, P Cook, T Baldwin
Tweet-Norm@ SEPLN, 32-36, 2013
102013
Harnessing Twitter and Instagram for disaster management
W Sherchan, S Pervin, CJ Butler, JC Lai, L Ghahremanlou, B Han
IBM Journal of Research and Development 61 (6), 8: 1-8: 12, 2017
92017
: telephone:: person:: sailboat:: whale:: okhand:; or" Call me Ishmael"-How do you translate emoji?
W Radford, A Chisholm, B Hachey, B Han
arXiv preprint arXiv:1611.02027, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20