Παρακολούθηση
Dario D'Ambruoso
Dario D'Ambruoso
Technical Leader | Solution Architect @ Sidea Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα studenti.poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fall detection in indoor environment with kinect sensor
V Bevilacqua, N Nuzzolese, D Barone, M Pantaleo, M Suma, ...
2014 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and …, 2014
572014
A new tool to support diagnosis of neurological disorders by means of facial expressions
V Bevilacqua, D D'Ambruoso, G Mandolino, M Suma
2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2011
462011
A new tool for gestural action recognition to support decisions in emotional framework
V Bevilacqua, D Barone, F Cipriani, G D'Onghia, G Mastrandrea, ...
2014 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and …, 2014
122014
A supervised approach to support the analysis and the classification of non verbal humans communications
V Bevilacqua, M Suma, D D’Ambruoso, G Mandolino, M Caccia, S Tucci, ...
International Conference on Intelligent Computing, 426-431, 2011
52011
Evaluation of Resonance in Staff Selection through Multimedia Contents
V Bevilacqua, AA Salatino, CD Leo, D D’Ambruoso, M Suma, D Barone, ...
International Conference on Intelligent Computing, 185-198, 2014
42014
A multi-objective genetic optimization technique for the strategic design of distribution networks
V Bevilacqua, M Dotoli, M Falagario, F Sciancalepore, D D’Ambruoso, ...
International Conference on Intelligent Computing, 243-250, 2011
42011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6