Παρακολούθηση
Xin Geng
Xin Geng
School of Computer Science and Engineering, Southeast University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic age estimation based on facial aging patterns
X Geng, ZH Zhou, K Smith-Miles
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (12), 2234 …, 2007
11932007
Facial age estimation by learning from label distributions
X Geng, C Yin, ZH Zhou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (10), 2401 …, 2013
5662013
Projection functions for eye detection
ZH Zhou, X Geng
Pattern recognition 37 (5), 1049-1056, 2004
5412004
Supervised nonlinear dimensionality reduction for visualization and classification
X Geng, DC Zhan, ZH Zhou
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
5342005
Label distribution learning
X Geng
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28 (7), 1734-1748, 2016
4562016
Learning from facial aging patterns for automatic age estimation
X Geng, ZH Zhou, Y Zhang, G Li, H Dai
Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimedia, 307-316, 2006
3552006
Deep label distribution learning with label ambiguity
BB Gao, C Xing, CW Xie, J Wu, X Geng
IEEE Transactions on Image Processing 26 (6), 2825-2838, 2017
3402017
Binary relevance for multi-label learning: an overview
ML Zhang, YK Li, XY Liu, X Geng
Frontiers of Computer Science 12 (2), 191-202, 2018
2632018
Head pose estimation based on multivariate label distribution
X Geng, Y Xia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
1962014
Multi-person pose estimation with enhanced channel-wise and spatial information
K Su, D Yu, Z Xu, X Geng, C Wang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
1212019
Age Estimation Using Expectation of Label Distribution Learning.
BB Gao, HY Zhou, J Wu, X Geng
IJCAI, 712-718, 2018
1152018
Deep label distribution learning for apparent age estimation
X Yang, BB Gao, C Xing, ZW Huo, XS Wei, Y Zhou, J Wu, X Geng
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
1112015
Emotion distribution recognition from facial expressions
Y Zhou, H Xue, X Geng
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 1247-1250, 2015
1102015
Emotion distribution learning from texts
D Zhou, X Zhang, Y Zhou, Q Zhao, X Geng
Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2016
1092016
Crowd counting in public video surveillance by label distribution learning
Z Zhang, M Wang, X Geng
Neurocomputing 166, 151-163, 2015
992015
Facial age estimation by adaptive label distribution learning
X Geng, Q Wang, Y Xia
2014 22nd International Conference on Pattern Recognition, 4465-4470, 2014
992014
Multi-label manifold learning
P Hou, X Geng, ML Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
932016
Pre-release Prediction of Crowd Opinion on Movies by Label Distribution Learning
X Geng, P Hou
2015 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'15 …, 2015
932015
Behavioral Biometrics for Human Identification: Intelligent Applications: Intelligent Applications
L Wang, X Geng
IGI Global, 2009
932009
Label distribution learning on auxiliary label space graphs for facial expression recognition
S Chen, J Wang, Y Chen, Z Shi, X Geng, Y Rui
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
852020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20