Παρακολούθηση
Dr. Elias G. Carayannis
Dr. Elias G. Carayannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gwu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
'Mode 3'and'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem
EG Carayannis, DFJ Campbell
International journal of technology management 46 (3-4), 201-234, 2009
23352009
The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation
EG Carayannis, TD Barth, DFJ Campbell
Journal of innovation and entrepreneurship 1, 1-12, 2012
13382012
Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a trans-disciplinary …
EG Carayannis, DFJ Campbell
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD …, 2010
10912010
Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems: Twenty-first-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development
EG Carayannis, DFJ Campbell, EG Carayannis, DFJ Campbell
Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st …, 2012
8892012
High-technology spin-offs from government R&D laboratories and research universities
EG Carayannis, EM Rogers, K Kurihara, MM Allbritton
Technovation 18 (1), 1-11, 1998
5381998
Architecting gloCal (global–local), real-virtual incubator networks (G-RVINs) as catalysts and accelerators of entrepreneurship in transitioning and developing economies …
EG Carayannis, M Von Zedtwitz
Technovation 25 (2), 95-110, 2005
5232005
The quadruple/quintuple innovation helixes and smart specialisation strategies for sustainable and inclusive growth in Europe and beyond
EG Carayannis, R Rakhmatullin
Journal of the Knowledge Economy 5, 212-239, 2014
5222014
Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and …
EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of the Knowledge Economy 2, 327-372, 2011
4272011
Business model innovation as lever of organizational sustainability
EG Carayannis, S Sindakis, C Walter
The Journal of Technology Transfer 40, 85-104, 2015
4032015
The ecosystem as helix: an exploratory theory‐building study of regional co‐opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models
EG Carayannis, E Grigoroudis, DFJ Campbell, D Meissner, D Stamati
R&d Management 48 (1), 148-162, 2018
3912018
Quadruple innovation helix and smart specialization: Knowledge production and national competitiveness
E Carayannis, E Grigoroudis
Форсайт 10 (1 (eng)), 31-42, 2016
3722016
Technological learning for entrepreneurial development (TL4ED) in the knowledge economy (KE): Case studies and lessons learned
EG Carayannis, D Popescu, C Sipp, MD Stewart
Technovation 26 (4), 419-443, 2006
3532006
Leveraging knowledge, learning, and innovation in forming strategic government–university–industry (GUI) R&D partnerships in the US, Germany, and France
EG Carayannis, J Alexander, A Ioannidis
Technovation 20 (9), 477-488, 2000
3492000
On the path towards open innovation: Assessing the role of knowledge management capability and environmental dynamism in SMEs
I Martinez-Conesa, P Soto-Acosta, EG Carayannis
Journal of Knowledge Management 21 (3), 553-570, 2017
3432017
The effect of social networking sites and absorptive capacity on SMES’innovation performance
V Scuotto, M Del Giudice, EG Carayannis
The Journal of Technology Transfer 42, 409-424, 2017
3062017
A cross-cultural learning strategy for entrepreneurship education: outline of key concepts and lessons learned from a comparative study of entrepreneurship students in France …
EG Carayannis, D Evans, M Hanson
Technovation 23 (9), 757-771, 2003
2992003
Fostering synergies between information technology and managerial and organizational cognition: the role of knowledge management
EG Carayannis
Technovation 19 (4), 219-231, 1999
2711999
Measuring firm innovativeness: towards a composite innovation index built on firm innovative posture, propensity and performance attributes
EG Carayannis, M Provance
International Journal of Innovation and Regional Development 1 (1), 90-107, 2008
2652008
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters: A comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia
EG Carayannis, DFJ Campbell
Greenwood Publishing Group, 2006
2422006
Profiling a methodology for economic growth and convergence: learning from the EU e-procurement experience for central and eastern European countries
EG Carayannis, D Popescu
Technovation 25 (1), 1-14, 2005
2352005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20