Παρακολούθηση
Toshiaki Koike-Akino
Toshiaki Koike-Akino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα merl.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimized constellations for two-way wireless relaying with physical network coding
T Koike-Akino, P Popovski, V Tarokh
IEEE journal on Selected Areas in Communications 27 (5), 773-787, 2009
5482009
Deep neural network inverse design of integrated photonic power splitters
MH Tahersima, K Kojima, T Koike-Akino, D Jha, B Wang, C Lin, ...
Scientific reports 9 (1), 1-9, 2019
2092019
High-dimensional modulation for coherent optical communications systems
DS Millar, T Koike-Akino, SÖ Arık, K Kojima, K Parsons, T Yoshida, ...
Optics express 22 (7), 8798-8812, 2014
1282014
Denoising maps and constellations for wireless network coding in two-way relaying systems
T Koike-Akino, P Popovski, V Tarokh
IEEE GLOBECOM 2008-2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2008
1092008
Multiset-partition distribution matching
T Fehenberger, DS Millar, T Koike-Akino, K Kojima, K Parsons
IEEE Transactions on Communications 67 (3), 1885-1893, 2018
832018
Design of a 1 Tb/s superchannel coherent receiver
DS Millar, R Maher, D Lavery, T Koike-Akino, M Pajovic, A Alvarado, ...
Journal of Lightwave Technology 34 (6), 1453-1463, 2016
812016
Luvli face alignment: Estimating landmarks' location, uncertainty, and visibility likelihood
A Kumar, TK Marks, W Mou, Y Wang, M Jones, A Cherian, T Koike-Akino, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
772020
Denoising strategy for convolutionally-coded bidirectional relaying
T Koike-Akino, P Popovski, V Tarokh
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2009
642009
Hybrid ARQ scheme suitable for coded MIMO transmission
T Koike, H Murata, S Yoshida
2004 IEEE International Conference on Communications (IEEE Cat. No …, 2004
642004
Coded bidirectional relaying in wireless networks
P Popovski, T Koike-Akino
New Directions in Wireless Communications Research, 291-316, 2009
602009
Adversarial deep learning in EEG biometrics
O Özdenizci, Y Wang, T Koike-Akino, D Erdoğmuş
IEEE signal processing letters 26 (5), 710-714, 2019
582019
Analysis of network coded HARQ for multiple unicast flows
P Larsson, B Smida, T Koike-Akino, V Tarokh
IEEE transactions on communications 61 (2), 722-732, 2013
542013
Nonlinearity-tolerant four-dimensional 2A8PSK family for 5–7 bits/symbol spectral efficiency
K Kojima, T Yoshida, T Koike-Akino, DS Millar, K Parsons, M Pajovic, ...
Journal of Lightwave Technology 35 (8), 1383-1391, 2017
532017
High-accuracy user identification using EEG biometrics
T Koike-Akino, R Mahajan, TK Marks, Y Wang, S Watanabe, O Tuzel, ...
2016 38th annual international conference of the IEEE engineering in …, 2016
522016
Rateless feedback codes
JH Sørensen, T Koike-Akino, P Orlik
2012 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, 1767-1771, 2012
51*2012
Physical layer network coding for FSK systems
JH Sørensen, R Krigslund, P Popovski, TK Akino, T Larsen
IEEE Communications Letters 13 (8), 597-599, 2009
512009
Fingerprinting-based indoor localization with commercial MMWave WiFi: A deep learning approach
T Koike-Akino, P Wang, M Pajovic, H Sun, PV Orlik
IEEE Access 8, 84879-84892, 2020
492020
Mode-evolution-based polarization rotator-splitter design via simple fabrication process
W Yuan, K Kojima, B Wang, T Koike-Akino, K Parsons, S Nishikawa, ...
Optics Express 20 (9), 10163-10169, 2012
482012
Optimum-weighted RLS channel estimation for rapid fading MIMO channels
TK Akino
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (11), 4248-4260, 2008
482008
Translating sEMG signals to continuous hand poses using recurrent neural networks
F Quivira, T Koike-Akino, Y Wang, D Erdogmus
2018 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics …, 2018
462018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20