Παρακολούθηση
Riccardo Lancellotti
Riccardo Lancellotti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gasp: Genetic algorithms for service placement in fog computing systems
C Canali, R Lancellotti
Algorithms 12 (10), 201, 2019
612019
Distributed load balancing for heterogeneous fog computing infrastructures in smart cities
R Beraldi, C Canali, R Lancellotti, GP Mattia
Pervasive and Mobile Computing 67, 101221, 2020
582020
Adaptive computing-plus-communication optimization framework for multimedia processing in cloud systems
M Shojafar, C Canali, R Lancellotti, J Abawajy
IEEE Transactions on Cloud Computing 8 (4), 1162-1175, 2016
562016
Performance evolution of mobile web-based services
C Canali, M Colajanni, R Lancellotti
IEEE Internet Computing 13 (2), 60-68, 2009
512009
Joint minimization of the energy costs from computing, data transmission, and migrations in cloud data centers
C Canali, L Chiaraviglio, R Lancellotti, M Shojafar
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 2 (2), 580-595, 2018
492018
Improving scalability of cloud monitoring through PCA-based clustering of virtual machines
C Canali, R Lancellotti
Journal of Computer Science and Technology 29, 38-52, 2014
412014
Big data over SmartGrid-a fog computing perspective
PGV Naranjo, M Shojafar, L Vaca-Cardenas, C Canali, R Lancellotti, ...
Proceedings of the 24th International Conference on Software …, 2016
372016
Automated clustering of VMs for scalable cloud monitoring and management
C Canali, R Lancellotti
SoftCOM 2012, 20th International Conference on Software, Telecommunications …, 2012
372012
Automatic virtual machine clustering based on Bhattacharyya distance for multi-cloud systems
C Canali, R Lancellotti
Proceedings of the 2013 international workshop on Multi-cloud applications …, 2013
352013
An approach to balance maintenance costs and electricity consumption in cloud data centers
L Chiaraviglio, F D'Andreagiovanni, R Lancellotti, M Shojafar, ...
IEEE transactions on sustainable computing 3 (4), 274-288, 2018
312018
A Fog Computing Service Placement for Smart Cities based on Genetic Algorithms.
C Canali, R Lancellotti
CLOSER, 81-89, 2019
282019
Cooperative architectures and algorithms for discovery and transcoding of multi-version content
C Canali, V Cardellini, M Colajanni, R Lancellotti, PS Yu
Web Content Caching and Distribution: Proceedings of the 8th International …, 2004
272004
A quantitative methodology based on component analysis to identify key users in social networks
C Canali, R Lancellotti
International Journal of Social Network Mining 1 (1), 27-50, 2012
262012
Exploiting ensemble techniques for automatic virtual machine clustering in cloud systems
C Canali, R Lancellotti
Automated Software Engineering 21, 319-344, 2014
252014
Content adaptation architectures based on squid proxy server
C Canali, V Cardellini, R Lancellotti
World Wide Web 9, 63-92, 2006
242006
A hierarchical receding horizon algorithm for QoS-driven control of multi-IaaS applications
D Ardagna, M Ciavotta, R Lancellotti, M Guerriero
IEEE Transactions on Cloud Computing 9 (2), 418-434, 2018
232018
Scalable and automatic virtual machines placement based on behavioral similarities
C Canali, R Lancellotti
Computing 99, 575-595, 2017
232017
Exploiting classes of virtual machines for scalable IaaS cloud management
C Canali, R Lancellotti
2015 IEEE Fourth Symposium on Network Cloud Computing and Applications (NCCA …, 2015
232015
Analysis of peer-to-peer systems: workload characterization and effects on traffic cacheability
M Andreolini, R Lancellotti, PS Yu
The IEEE Computer Society's 12th Annual International Symposium on Modeling …, 2004
232004
Data acquisition in social networks: Issues and proposals
C Canali, M Colajanni, R Lancellotti
Proceedings of the International Workshop on Services and Open Sources (SOS’11), 2011
222011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20