Παρακολούθηση
Athanase D Protogerou
Athanase D Protogerou
Professor of Pathophysiology, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity
LM Van Bortel, S Laurent, P Boutouyrie, P Chowienczyk, JK Cruickshank, ...
Journal of hypertension 30 (3), 445-448, 2012
2208*2012
The role of vascular biomarkers for primary and secondary prevention. A position paper from the European Society of Cardiology Working Group on peripheral circulation: Endorsed …
C Vlachopoulos, P Xaplanteris, V Aboyans, M Brodmann, R Cífková, ...
Atherosclerosis 241 (2), 507-532, 2015
8592015
Role of pulse pressure amplification in arterial hypertension: experts’ opinion and review of the data
AP Avolio, LM Van Bortel, P Boutouyrie, JR Cockcroft, CM McEniery, ...
Hypertension 54 (2), 375-383, 2009
6582009
Methods for evaluating endothelial function: a position statement from the European Society of Cardiology Working Group on Peripheral Circulation
J Lekakis, P Abraham, A Balbarini, A Blann, CM Boulanger, J Cockcroft, ...
European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 18 (6), 775-789, 2011
4202011
Milestones in the history of diabetes mellitus: The main contributors
M Karamanou, A Protogerou, G Tsoucalas, G Androutsos, ...
World journal of diabetes 7 (1), 1, 2016
3432016
The present and future of deep learning in radiology
L Saba, M Biswas, V Kuppili, EC Godia, HS Suri, DR Edla, T Omerzu, ...
European journal of radiology 114, 14-24, 2019
3132019
Establishing reference values for central blood pressure and its amplification in a general healthy population and according to cardiovascular risk factors
A Herbert, JK Cruickshank, S Laurent, P Boutouyrie
European heart journal 35 (44), 3122-3133, 2014
3092014
Interaction between hypertension and arterial stiffness: an expert reappraisal
ME Safar, R Asmar, A Benetos, J Blacher, P Boutouyrie, P Lacolley, ...
Hypertension 72 (4), 796-805, 2018
274*2018
Diastolic blood pressure and mortality in the elderly with cardiovascular disease
AD Protogerou, ME Safar, P Iaria, H Safar, K Le Dudal, J Filipovsky, ...
Hypertension 50 (1), 172-180, 2007
2602007
Atherosclerosis in rheumatoid arthritis versus diabetes: a comparative study
KS Stamatelopoulos, GD Kitas, CM Papamichael, E Chryssohoou, ...
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 29 (10), 1702-1708, 2009
2542009
Association between arterial stiffness, cerebral small vessel disease and cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis
TT van Sloten, AD Protogerou, RMA Henry, MT Schram, LJ Launer, ...
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 53, 121-130, 2015
2532015
Inflammatory and endothelial markers in women with polycystic ovary syndrome
E Diamanti‐Kandarakis, K Alexandraki, C Piperi, A Protogerou, I Katsikis, ...
European journal of clinical investigation 36 (10), 691-697, 2006
2372006
Oral L-arginine improves endothelial dysfunction in patients with essential hypertension
JP Lekakis, S Papathanassiou, TG Papaioannou, CM Papamichael, ...
International journal of cardiology 86 (2-3), 317-323, 2002
2352002
Metformin administration improves endothelial function in women with polycystic ovary syndrome
E Diamanti-Kandarakis, K Alexandraki, A Protogerou, C Piperi, ...
European Journal of Endocrinology 152 (5), 749-756, 2005
2132005
Validation of non-invasive central blood pressure devices: ARTERY Society task force consensus statement on protocol standardization
JE Sharman, AP Avolio, J Baulmann, A Benetos, J Blacher, CL Blizzard, ...
European heart journal 38 (37), 2805-2812, 2017
2062017
Methodology and technology for peripheral and central blood pressure and blood pressure variability measurement: current status and future directions–position statement of the …
GS Stergiou, G Parati, C Vlachopoulos, A Achimastos, E Andreadis, ...
Journal of hypertension 34 (9), 1665-1677, 2016
1922016
Systemic inflammatory response and atherosclerosis: the paradigm of chronic inflammatory rheumatic diseases
A Arida, AD Protogerou, GD Kitas, PP Sfikakis
International journal of molecular sciences 19 (7), 1890, 2018
1802018
The effect of antihypertensive drugs on central blood pressure beyond peripheral blood pressure. Part II: evidence for specific class-effects of antihypertensive drugs on …
AD Protogerou, GS Stergiou, C Vlachopoulos, J Blacher, A Achimastos
Current pharmaceutical design 15 (3), 272-289, 2009
1792009
A pilot study of endothelial dysfunction and aortic stiffness after interleukin-6 receptor inhibition in rheumatoid arthritis
AD Protogerou, E Zampeli, K Fragiadaki, K Stamatelopoulos, ...
Atherosclerosis 219 (2), 734-736, 2011
1782011
Central blood pressures: do we need them in the management of cardiovascular disease? Is it a feasible therapeutic target?
AD Protogerou, TG Papaioannou, J Blacher, CM Papamichael, ...
Journal of hypertension 25 (2), 265-272, 2007
1662007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20