Παρακολούθηση
Vicente Matellán-Olivera (ORCID: 0000-0001-7844-9658)
Vicente Matellán-Olivera (ORCID: 0000-0001-7844-9658)
Full Professor of Computer Science, University of León
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unileon.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Counting potatoes: the size of Debian 2.2
JM González-Barahona, MAO Perez, P de las Heras Quirós, JC González, ...
Upgrade Magazine 2 (6), 60-66, 2001
962001
Detection of Cyber-attacks to indoor real time localization systems for autonomous robots
ÁM Guerrero-Higueras, N DeCastro-García, V Matellán
Robotics and Autonomous Systems 99, 75-83, 2018
832018
WiFi localization methods for autonomous robots
VM Olivera, JMC Plaza, OS Serrano
Robotica 24 (4), 455-461, 2006
712006
Ethorobotics: A new approach to human-robot relationship
Á Miklósi, P Korondi, V Matellán, M Gácsi
Frontiers in psychology 8, 246633, 2017
682017
Studying the evolution of libre software projects using publicly available data
G Robles-Martínez, JM González-Barahona, J Centeno-González, ...
Proceedings of the 3rd Workshop on Open Source Software Engineering, 25th …, 2003
682003
Primate drum kit: A system for studying acoustic pattern production by non-human primates using acceleration and strain sensors
A Ravignani, VM Olivera, B Gingras, R Hofer, CR Hernández, ...
Sensors 13 (8), 9790-9820, 2013
632013
Genetic learning of fuzzy reactive controllers
V Matellán, C Fernández, JM Molina
Robotics and autonomous systems 25 (1-2), 33-41, 1998
611998
Tracking people in a mobile robot from 2d lidar scans using full convolutional neural networks for security in cluttered environments
ÁM Guerrero-Higueras, C Álvarez-Aparicio, MC Calvo Olivera, ...
Frontiers in neurorobotics 12, 85, 2019
592019
Mobile apps for older users–the development of a mobile apps repository for older people
FJ García-Peñalvo, MÁ Conde, V Matellán-Olivera
Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for …, 2014
502014
Cybersecurity of robotics and autonomous systems: Privacy and safety
FJR Lera, CF Llamas, ÁM Guerrero, VM Olivera
Robotics-legal, ethical and socioeconomic impacts, 2017
482017
Anatomy of two GNU/Linux distributions
JM González Barahona, G Robles, MA Ortuño Pérez, L Rodero Merino, ...
Free/Open Source Software Development, 2005
44*2005
Robot localization using WiFi signal without intensity map
O Serrano, L Rodero Merino, V Matellán Olivera, JM Cañas
402004
Cybersecurity in autonomous systems: Evaluating the performance of hardening ROS
FJR Lera, J Balsa, F Casado, C Fernández, FM Rico, V Matellán
Málaga, Spain 47, 2016
392016
Promoting Computational Thinking in K-12 students by applying unplugged methods and robotics
MÁ Conde, C Fernández-Llamas, FJ Rodríguez-Sedano, ...
Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems …, 2017
382017
Message encryption in robot operating system: Collateral effects of hardening mobile robots
FJ Rodríguez-Lera, V Matellán-Olivera, J Balsa-Comerón, ...
Frontiers in ICT 5, 2, 2018
372018
Empirical analysis of cyber-attacks to an indoor real time localization system for autonomous robots
ÁM Guerrero-Higueras, N DeCastro-García, FJ Rodríguez-Lera, ...
Computers & Security 70, 422-435, 2017
322017
HiMoP: a three-component architecture to create more human-acceptable social-assistive robots: motivational architecture for assistive robots
FJ Rodríguez-Lera, V Matellán-Olivera, MÁ Conde-González, ...
Cognitive processing 19, 233-244, 2018
312018
Augmented reality in robotic assistance for the elderly
FJ Lera, V Rodríguez, C Rodríguez, V Matellán
International Technology Robotics Applications: Proceedings of the 2nd …, 2014
312014
Visual Object Tracking in 3D with Color Based Particle Filter.
P Barrera, JM Canas, V Matellán
WEC (2), 200-203, 2005
292005
People detection and tracking using LIDAR sensors
C Álvarez-Aparicio, AM Guerrero-Higueras, FJ Rodríguez-Lera, ...
Robotics 8 (3), 75, 2019
272019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20