Παρακολούθηση
Oleksandr Maksymets
Oleksandr Maksymets
Facebook AI Research, Ph.D. in Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Habitat: A platform for embodied ai research
M Savva, A Kadian, O Maksymets, Y Zhao, E Wijmans, B Jain, J Straub, ...
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
12852019
Habitat 2.0: Training home assistants to rearrange their habitat
A Szot, A Clegg, E Undersander, E Wijmans, Y Zhao, J Turner, N Maestre, ...
Advances in neural information processing systems 34, 251-266, 2021
4052021
Habitat-matterport 3d dataset (hm3d): 1000 large-scale 3d environments for embodied ai
SK Ramakrishnan, A Gokaslan, E Wijmans, O Maksymets, A Clegg, ...
arXiv preprint arXiv:2109.08238, 2021
2402021
Objectnav revisited: On evaluation of embodied agents navigating to objects
D Batra, A Gokaslan, A Kembhavi, O Maksymets, R Mottaghi, M Savva, ...
arXiv preprint arXiv:2006.13171, 2020
1912020
Embodied question answering in photorealistic environments with point cloud perception
E Wijmans, S Datta, O Maksymets, A Das, G Gkioxari, S Lee, I Essa, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1522019
Where are we in the search for an artificial visual cortex for embodied intelligence?
A Majumdar, K Yadav, S Arnaud, J Ma, C Chen, S Silwal, A Jain, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
782024
Offline visual representation learning for embodied navigation
K Yadav, R Ramrakhya, A Majumdar, VP Berges, S Kuhar, D Batra, ...
Workshop on Reincarnating Reinforcement Learning at ICLR 2023, 2023
552023
Thda: Treasure hunt data augmentation for semantic navigation
O Maksymets, V Cartillier, A Gokaslan, E Wijmans, W Galuba, S Lee, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
552021
Waypoint models for instruction-guided navigation in continuous environments
J Krantz, A Gokaslan, D Batra, S Lee, O Maksymets
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
542021
Memory-augmented reinforcement learning for image-goal navigation
L Mezghan, S Sukhbaatar, T Lavril, O Maksymets, D Batra, P Bojanowski, ...
2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2022
502022
Retrospectives on the embodied ai workshop
M Deitke, D Batra, Y Bisk, T Campari, AX Chang, DS Chaplot, C Chen, ...
arXiv preprint arXiv:2210.06849, 2022
432022
Habitat challenge 2022
K Yadav, SK Ramakrishnan, J Turner, A Gokaslan, O Maksymets, R Jain, ...
432022
Habitat 3.0: A co-habitat for humans, avatars and robots
X Puig, E Undersander, A Szot, MD Cote, TY Yang, R Partsey, R Desai, ...
arXiv preprint arXiv:2310.13724, 2023
332023
Is mapping necessary for realistic pointgoal navigation?
R Partsey, E Wijmans, N Yokoyama, O Dobosevych, D Batra, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
312022
Integrating egocentric localization for more realistic point-goal navigation agents
S Datta, O Maksymets, J Hoffman, S Lee, D Batra, D Parikh
Conference on Robot Learning, 313-328, 2021
292021
Searching Online Social Networks Using Entity-based Embeddings
K Subbian, H Wang, O Maksymets
US Patent App. 15/782,475, 2019
272019
Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav
K Yadav, A Majumdar, R Ramrakhya, N Yokoyama, A Baevski, Z Kira, ...
arXiv preprint arXiv:2303.07798, 2023
242023
Openeqa: Embodied question answering in the era of foundation models
A Majumdar, A Ajay, X Zhang, P Putta, S Yenamandra, M Henaff, S Silwal, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
72024
Application of minimization algorithm for finite acyclic automata in finding condition’s basis for program invariant search
OM Maksymets
Proceedings of International Conference on Theoretical and Applied Aspects …, 2011
32011
What do we learn from a large-scale study of pre-trained visual representations in sim and real environments?
S Silwal, K Yadav, T Wu, J Vakil, A Majumdar, S Arnaud, C Chen, ...
arXiv preprint arXiv:2310.02219, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20