Παρακολούθηση
Ioannis Emiris
Ioannis Emiris
Athena Research & Innovation Center; and National & Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient incremental algorithms for the sparse resultant and the mixed volume
IZ Emiris, JF Canny
Journal of Symbolic Computation 20 (2), 117-149, 1995
2831995
Solving polynomial equations: foundations, algorithms, and applications
A Dickenstein, IZ Emiris
Springer, 2005
205*2005
An efficient algorithm for the sparse mixed resultant
J Canny, I Emiris
Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes: 10th …, 1993
2051993
Matrices in elimination theory
IZ Emiris, B Mourrain
Journal of Symbolic Computation 28 (1-2), 3-44, 1999
1861999
Certified approximate univariate GCDs
IZ Emiris, A Galligo, H Lombardi
Journal of Pure and Applied Algebra 117, 229-251, 1997
1611997
A subdivision-based algorithm for the sparse resultant
JF Canny, IZ Emiris
Journal of the ACM (JACM) 47 (3), 417-451, 2000
1472000
A general approach to removing degeneracies
IZ Emiris, JF Canny
SIAM Journal on Computing 24 (3), 650-664, 1995
1371995
Sparse elimination and applications in kinematics
IZ Emiris
University of California, Berkeley, 1994
1341994
Computer algebra methods for studying and computing molecular conformations
IZ Emiris, B Mourrain
Algorithmica 25 (2-3), 372-402, 1999
1191999
Computing exact geometric predicates using modular arithmetic with single precision
H Brönnimann, IZ Emiris, VY Pan, S Pion
Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry …, 1997
921997
Real algebraic numbers: Complexity analysis and experimentation
IZ Emiris, B Mourrain, EP Tsigaridas
Reliable Implementation of Real Number Algorithms: Theory and Practice …, 2008
902008
Sign determination in residue number systems
H Brönnimann, IZ Emiris, VY Pan, S Pion
Theoretical Computer Science 210 (1), 173-197, 1999
851999
On the complexity of sparse elimination
IZ Emiris
Journal of Complexity 12 (2), 134-166, 1996
851996
The predicates of the Apollonius diagram: algorithmic analysis and implementation
IZ Emiris, MI Karavelas
Computational Geometry 33 (1-2), 18-57, 2006
792006
Efficient random-walk methods for approximating polytope volume
IZ Emiris, V Fisikopoulos
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 318-327, 2014
78*2014
An efficient Approach to Removing Geometric Degeneracies
I Emiris
Computer Science Division, UC Berkeley, 1991
771991
Towards an Open Curved Kernel
IZ Emiris, A Kakargias, S Pion, M Teillaud, EP Tsigaridas
ACM Symp. Comput. Geometry, 127, 2008
74*2008
On the asymptotic and practical complexity of solving bivariate systems over the reals
DI Diochnos, IZ Emiris, EP Tsigaridas
Journal of Symbolic Computation 44 (7), 818-835, 2009
732009
Efficient perturbations for handling geometric degeneracies
IZ Emiris, JF Canny, R Seidel
Algorithmica, Spec. issue on comp. geometry in manufacturing, 1997
731997
Symbolic and numeric methods for exploiting structure in constructing resultant matrices
IZ Emiris, VY Pan
Journal of Symbolic Computation 33 (4), 393-413, 2002
702002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20