Παρακολούθηση
Ioannis Emiris
Ioannis Emiris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient incremental algorithms for the sparse resultant and the mixed volume
IZ Emiris, JF Canny
Journal of Symbolic Computation 20 (2), 117-149, 1995
2881995
An efficient algorithm for the sparse mixed resultant
J Canny, I Emiris
International Symposium on Applied Algebra, Algebraic Algorithms, and Error …, 1993
2071993
Matrices in elimination theory
IZ Emiris, B Mourrain
Journal of Symbolic Computation 28 (1-2), 3-44, 1999
1921999
Certified approximate univariate GCDs
IZ Emiris, A Galligo, H Lombardi
Journal of Pure and Applied Algebra 117, 229-251, 1997
1601997
A subdivision-based algorithm for the sparse resultant
JF Canny, IZ Emiris
Journal of the ACM (JACM) 47 (3), 417-451, 2000
1482000
A general approach to removing degeneracies
IZ Emiris, JF Canny
SIAM Journal on Computing 24 (3), 650-664, 1995
1411995
Sparse elimination and applications in kinematics
IZ Emiris
University of California, Berkeley, 1994
1351994
Computer algebra methods for studying and computing molecular conformations
IZ Emiris, B Mourrain
Algorithmica 25 (2-3), 372-402, 1999
1271999
Real algebraic numbers: Complexity analysis and experimentation
IZ Emiris, B Mourrain, EP Tsigaridas
Reliable Implementation of Real Number Algorithms: Theory and Practice …, 2008
912008
Computing exact geometric predicates using modular arithmetic with single precision
H Brönnimann, IZ Emiris, VY Pan, S Pion
Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry …, 1997
891997
Efficient random-walk methods for approximating polytope volume
IZ Emiris, V Fisikopoulos
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 318-327, 2014
87*2014
Sign determination in residue number systems
H Brönnimann, IZ Emiris, VY Pan, S Pion
Theoretical Computer Science 210 (1), 173-197, 1999
871999
On the complexity of sparse elimination
IZ Emiris
Journal of Complexity 12 (2), 134-166, 1996
851996
An efficient Approach to Removing Geometric Degeneracies
I Emiris
Computer Science Division, UC Berkeley, 1991
831991
The predicates of the Apollonius diagram: algorithmic analysis and implementation
IZ Emiris, MI Karavelas
Computational Geometry 33 (1-2), 18-57, 2006
812006
On the asymptotic and practical complexity of solving bivariate systems over the reals
DI Diochnos, IZ Emiris, EP Tsigaridas
Journal of Symbolic Computation 44 (7), 818-835, 2009
792009
Efficient perturbations for handling geometric degeneracies
IZ Emiris, JF Canny, R Seidel
Algorithmica, Spec. issue on comp. geometry in manufacturing, 1997
761997
Towards an Open Curved Kernel
IZ Emiris, A Kakargias, S Pion, M Teillaud, EP Tsigaridas
ACM Symp. Comput. Geometry, 127, 2008
72*2008
Improved algorithms for computing determinants and resultants
IZ Emiris, VY Pan
Journal of Complexity 21 (1), 43-71, 2005
712005
Symbolic and numeric methods for exploiting structure in constructing resultant matrices
IZ Emiris, VY Pan
Journal of Symbolic Computation 33 (4), 393-413, 2002
712002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20