Παρακολούθηση
Giuseppe Loseto
Giuseppe Loseto
Associate Professor, LUM "Giuseppe Degennaro" University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lum.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic-based Enhancement of ISO/IEC 14543-3 EIB/KNX Standard for Building Automation
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio, G Loseto
Industrial Informatics, IEEE Transactions on 7 (4), 731-739, 2011
792011
Semantic-based resource discovery and orchestration in Home and Building Automation: a multi-agent approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
IEEE Transactions on Industrial Informatics 10 (1), 730 - 741, 2014
772014
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 10 (4 …, 2014
622014
Machine learning in the Internet of things: A semantic-enhanced approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web, 1-22, 2018
512018
Resource annotation, dissemination and discovery in the Semantic Web of Things: a CoAP-based framework
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, E Di Sciascio, F Gramegna, S Ieva, G Loseto
2013 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings2013), 2013
352013
Semantic Annotation of OpenStreetMap Points of Interest for Mobile Discovery and Navigation
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
1st IEEE International Conference on Mobile Services (MS 2012), 2012
312012
Semantic-based Smart Homes: a Multi-Agent Approach
G Loseto, F Scioscia, M Ruta, E Di Sciascio
13th Workshop on Objects and Agents (WOA 2012), 2012
282012
Mini-ME: the Mini Matchmaking Engine
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio, F Gramegna, G Loseto
OWL Reasoner Evaluation Workshop (ORE 2012), 2012
252012
A multiplatform reasoning engine for the Semantic Web of Everything
M Ruta, F Scioscia, I Bilenchi, F Gramegna, G Loseto, S Ieva, A Pinto
Journal of Web Semantics 73, 100709, 2022
212022
Knowledge discovery and sharing in the IoT: the physical semantic web vision
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, F Gramegna, A Pinto
Proceedings of the Symposium on Applied Computing (SAC '17), 492-498, 2017
212017
CoAP-based Collaborative Sensor Networks in the Semantic Web of Things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2017
202017
Semantic-enhanced blockchain technology for smart cities and communities
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, G Loseto, F Gramegna, A Pinto, ...
3rd Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities (I-CiTies 2017), 2017
182017
A CoAP-based framework for collaborative sensing in the Semantic Web of Things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di
Procedia Computer Science - 8th International Conference on Ambient Systems …, 2017
172017
Social Internet of Things for Domotics: a Knowledge-based Approach over LDP-CoAP
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web, 2018
162018
Mini-ME matchmaker and reasoner for the Semantic Web of Things
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Innovations, Developments, and Applications of Semantic Web and Information …, 2017
162017
Linked Data (in low-resource) Platforms: a mapping for Constrained Application Protocol
G Loseto, S Ieva, F Gramegna, M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio
The 15th International Semantic Web Conference (ISWC 2016), 2016
152016
An Agent Framework for Knowledge-based Homes
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
3rd International Workshop on Agent Technologies for Energy Systems (ATES 2012), 2012
152012
A semantic-enabled social network of devices for building automation
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
IEEE Transactions on Industrial Informatics 13 (6), 3379-3388, 2017
132017
KNX, a worldwide standard protocol for home and building automation: state of the art and perspectives
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
Industrial Communication Technology Handbook, 1463-1481, 2014
132014
Linking the Web of Things: LDP-CoAP Mapping
G Loseto, S Ieva, F Gramegna, M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio
The 7th International Conference on Ambient Systems, Networks and …, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20