Muhammad Mehboob Fareed
Muhammad Mehboob Fareed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On relay selection for decode-and-forward relaying
MM Fareed, M Uysal
IEEE Transactions on Wireless Communications 8 (7), 3341-3346, 2009
1012009
BER-optimized power allocation for fading relay channels
MM Fareed, M Uysal
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (6), 2350-2359, 2008
622008
Analysis and design of distributed space–time trellis codes with amplify-and-forward relaying
O Canpolat, M Uysal, MM Fareed
IEEE Transactions on vehicular technology 56 (4), 1649-1660, 2007
492007
A novel relay selection method for decode-and-forward relaying
MM Fareed, M Uysal
2008 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 000135-000140, 2008
242008
Asymptotic performance analysis of distributed space-time codes
M Uysal, O Canpolat, MM Fareed
IEEE communications letters 10 (11), 775-777, 2006
182006
Efficient incremental relaying
MM Fareed, MS Alouini
2013 IEEE International Symposium on Information Theory, 1964-1668, 2013
132013
Cooperative Diversity Systems for Wireless Communication
M Uysal, MM Fareed
INFORMATION AND CODING THEORY, 2010
112010
Optimum power allocation for fading relay channels
MM Fareed, M Uysal
2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, 1157-1161, 2007
112007
Efficient Incremental Relaying for Packet Transmission over Fading Channels
M Fareed, M Alouini, H Yang
IEEE Transactions on Wireless Communications, 1-1, 2014
62014
Error Rate Performance Analysis of Cooperative OFDMA System with Decode-and-Forward Relaying
M Fareed, M Uysal, T Tsiftsis
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (5), 2216 - 2223, 2014
32014
Performance analysis of a multi-relay two-way cooperative communication system over Rayleigh fading channels
MM Fareed, M Uysal
2009 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal …, 2009
32009
Improving Throughput of Single-Relay DF Channel Using Linear Constellation Precoding
MM Fareed, HC Yang, MS Alouini
IEEE Wireless Communications Letters, 2014
12014
Enhanced Performance Hybrid-ARQ
MM Fareed, HC Yang, MS Alouini
US Patent App. 15/533,730, 2016
2016
Low-Complexity Full-Rate Transmission Scheme with Full Diversity for Two-Path Relay Networks
MM Fareed, HC Yang, MS Alouini
IEEE Transactions on Vehicular Technologies, 64 (4), 1628-1632, 2015
2015
SER derivation and power optimization of a two-way multirelay cooperative communication system
SU Rehman, SI Shah, MM Fareed
2014
Optimum Power Allocation for Cooperative Communications
MM Fareed
University of Waterloo, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16