Παρακολούθηση
Cazacu Maria
Cazacu Maria
“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmpp.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New cellulose–lignin hydrogels and their application in controlled release of polyphenols
D Ciolacu, AM Oprea, N Anghel, G Cazacu, M Cazacu
Materials Science and Engineering: C 32 (3), 452-463, 2012
2212012
Synthesis and characterization of silicones containing cyanopropyl groups and their use in dielectric elastomer actuators
C Racles, M Cazacu, B Fischer, DM Opris
Smart materials and structures 22 (10), 104004, 2013
812013
Chelate polymers. VI. New copolymers of the some siloxane containing bis (2, 4-dihydroxybenzaldehyd-imine) Me2+ with bis (p-carboxyphenyl) diphenylsilane
M Cazacu, M Marcu, A Vlad, GI Rusu, M Avadanei
Journal of organometallic chemistry 689 (19), 3005-3011, 2004
812004
New iminodiacetate–thiosemicarbazone hybrids and their copper (II) complexes are potential ribonucleotide reductase R2 inhibitors with high antiproliferative activity
MF Zaltariov, M Hammerstad, HJ Arabshahi, K Jovanovic, KW Richter, ...
Inorganic Chemistry 56 (6), 3532-3549, 2017
622017
Chemical modification of polysiloxanes with polar pendant groups by co-hydrosilylation
C Racles, M Alexandru, A Bele, VE Musteata, M Cazacu, DM Opris
RSC Advances 4 (71), 37620-37628, 2014
622014
Synthesis and structural characterization of 1-(3-aminopropyl) silatrane and some new derivatives
M Cazacu, S Shova, C Turta, BC Simionescu
Polyhedron 33 (1), 119-126, 2012
582012
Copper (II) complexes with Schiff bases containing a disiloxane unit: Synthesis, structure, bonding features and catalytic activity for aerobic oxidation of benzyl alcohol
A Soroceanu, M Cazacu, S Shova, C Turta, J Kožíšek, M Gall, M Breza, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2013 (9), 1458-1474, 2013
562013
Interpenetrating poly (urethane-urea)–polydimethylsiloxane networks designed as active elements in electromechanical transducers
C Tugui, S Vlad, M Iacob, CD Varganici, L Pricop, M Cazacu
Polymer Chemistry 7 (15), 2709-2719, 2016
552016
Synthesis, characterization and antimicrobial activity of new Cu (II) and Zn (II) complexes with Schiff bases derived from trimethylsilyl-propyl-p-aminobenzoate
MF Zaltariov, M Cazacu, M Avadanei, S Shova, M Balan, N Vornicu, ...
Polyhedron 100, 121-131, 2015
552015
Silicone Rubbers. Ix. Contributions to polydimethylsiloxane-α, ω-diols synthesis by heterogeneous catalysis
M Cazacu, M Marcu
Journal of Macromolecular Science, Part A 32 (sup7), 1019-1029, 1995
551995
Polydimethylsiloxane–barium titanate composites: Preparation and evaluation of the morphology, moisture, thermal, mechanical and dielectric behavior
A Bele, M Cazacu, G Stiubianu, S Vlad, M Ignat
Composites Part B: Engineering 68, 237-245, 2015
542015
Silicone–barium titanate composites with increased electromechanical sensitivity. The effects of the filler morphology
A Bele, M Cazacu, G Stiubianu, S Vlad
RSC Advances 4 (102), 58522-58529, 2014
532014
Poly (siloxane‐urethane) crosslinked structures obtained by sol‐gel technique
M Alexandru, M Cazacu, M Cristea, A Nistor, C Grigoras, BC Simionescu
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 49 (7), 1708-1718, 2011
532011
New organometallic polymers by polycondensation of ferrocene and siloxane derivatives
M Cazacu, A Vlad, M Marcu, C Racles, A Airinei, G Munteanu
Macromolecules 39 (11), 3786-3793, 2006
502006
Synthesis of functional telechelic polydimethylsiloxanes by ion-exchangers catalysis
M Cazacu, M Marcu, A Vlad, D Caraiman, C Racles
European polymer journal 35 (9), 1629-1635, 1999
491999
Silicone-based composite for relining of removable dental prosthesis
M Cazacu, C Racles, A Vlad, M Antohe, N Forna
Journal of Composite Materials 43 (19), 2045-2055, 2009
462009
Polyimide–polydimethylsiloxane copolymers containing nitrile groups
E Hamciuc, C Hamciuc, M Cazacu, M Ignat, G Zarnescu
European polymer journal 45 (1), 182-190, 2009
442009
Chelate polymers. III. New polyazomethines of 5, 5′‐methylene‐bissalicylaldehyde with siloxane diamines and their divalent metal complexes
M Cazacu, M Marcu, A Vlad, A Tóth, C Racles
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 41 (20), 3169-3179, 2003
422003
Chain Connectivity and Conformational Variability of Polymers: Clues to an Adequate Thermodynamic Description of Their Solutions, 1
M Bercea, M Cazacu, BA Wolf
Macromolecular Chemistry and Physics 204 (11), 1371-1380, 2003
412003
Polysiloxane‐lignin composites
G Stiubianu, M Cazacu, M Cristea, A Vlad
Journal of applied polymer science 113 (4), 2313-2321, 2009
392009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20