Παρακολούθηση
Alexandru Cecal
Alexandru Cecal
Facultatea de Chimie, Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi,RO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preferential Solvation of Single Ions: A Critical Study of the Ph4AsPh4B Assumption for Single Ion Thermodynamics in Mixed Aqueous-Acetonitrile and Aqueous …
JI Kim, A Cecal, HJ Born, EA Gomaa
Zeitschrift für Physikalische Chemie 110 (2), 209-227, 1978
1281978
Kinetic and thermodynamic aspects of U (VI) and Th (IV) sorption on a zeolitic volcanic tuff
D Humelnicu, G Drochioiu, MI Sturza, A Cecal, K Popa
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 270 (3), 637-640, 2006
802006
Uptake of uranyl ions from uranium ores and sludges by means of Spirulina platensis, Porphyridium cruentum and Nostok linckia alga
A Cecal, D Humelnicu, V Rudic, L Cepoi, D Ganju, A Cojocari
Bioresource Technology 118, 19-23, 2012
572012
The sorption of some radiocations on microporous titanosilicate ETS-10
C Pavel, K Popa, N Bilba, A Cecal, D Cozma, A Pui
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 258 (2), 243-248, 2003
572003
Saccharomyces cerevisiae as uranium bioaccumulating material: the influence of contact time, pH and anion nature
K Popa, A Cecal, G Drochioiu, A Pui, D Humelnicu
Nukleonika 48 (3), 121-125, 2003
512003
Purification of waste waters containing 60 Co 2+, 115m Cd 2+ and 203 Hg 2+ radioactive ions by ETS-4 titanosilicate
K Popa, CC Pavel, N Bilba, A Cecal
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 269 (1), 155-160, 2006
412006
Use of some oxides in radiolytical decomposition of water
A Cecal, M Goanta, M Palamaru, T Stoicescu, K Popa, A Paraschivescu, ...
Radiation Physics and Chemistry 62 (4), 333-336, 2001
392001
Effect of radioactive and non-radioactive mercury on wheat germination and the anti-toxic role of glutathione
K Popa, M Murariu, R Molnar, G Schlosser, A Cecal, G Drochioiu
Isotopes in Environmental and Health Studies 43 (2), 105-116, 2007
312007
Decontamination of radioactive liquid wastes by hydrophytic vegetal organisms
A Cecal, K Popa, V Potoroaca, N Melniciuc-Puica
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 251 (2), 257-261, 2002
272002
Laboratory analyses of 60Co2+, 65Zn2+ and 55+59Fe3+ radiocations uptake by Lemna minor
K Popa, MN Palamaru, AR Iordan, D Humelnicu, G Drochioiu, A Cecal
Isotopes in Environmental and Health Studies 42 (1), 87-95, 2006
262006
Bioleaching of UO22+ ions from poor uranium ores by means of cyanobacteria
AL Cecal, D Humelnicu, K Popa, V Rudic, A Gulea, I Palamaru, G Nemtoi
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 245, 427-429, 2000
252000
Comparison of various sensitive and selective spectrophotometric assays of environmental cyanide
G Drochioiu, K Popa, D Humelnicu, M Murariu, I Sandu, A Cecal
Toxicological and Environ Chemistry 90 (2), 221-235, 2008
182008
Radiolytic splitting of water molecules in the presence of some supramolecular compounds
A Cecal, A Paraschivescu, K Popa, D Colisnic, G Timco, L Singenerean
Journal of the Serbian Chemical Society 68 (7), 593-598, 2003
182003
Hydrogen yield from water radiolysis in the presence of some pillared clays
A Cecal, O Hauta, A Macovei, E Popovici, I Rusu, NM Puica
Revue Roumaine de chimie 53 (9), 875-880, 2008
172008
Recuperation of uranyl ions from effluents by means of microbiological collectors
A Cecal, V Rudic, A Gulea, I Palamaru, D Humelnicu, M Goantã, ...
Waste Management 17 (1), 97-99, 1997
171997
Removal of 60Co2+ and 137Cs+ ions from low radioactive solutions using Azolla caroliniana willd. water fern
K Popa, A Cecal, D Humelnicu, I Caraus, C Draghici
Open Chemistry 2 (3), 434-445, 2004
162004
Accumulation of 60Co2+ and UO2+ 2 Ions on Hydrophyte Plants
A Cecal, I Palamaru, K Popa, I Caraus, V Rudic, A Gulea
Isotopes in Environmental and Health Studies 35 (3), 213-219, 1999
161999
Bioaccumulation of 65Zn(2+) ions by some hydrophytic plants
VP A.Cecal, K.Popa, I.Caraus
Isotopes Environ.Health Stud. 38 (1), 33-37, 2002
15*2002
Bioleaching of UO 2 2+ ions from a Romanian poor uranium ore
A Cecal, K Popa, M Craus, S Patachia, R Moraru
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 254 (1), 81-84, 2002
132002
Chimie bioanorganică şi metalele vieţii
MN Palamaru, AR Iordan, A Cecal
Iaşi, Editura BIT 14, 387, 1997
121997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20