Παρακολούθηση
Finn Voichick
Finn Voichick
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring programmers' api learning processes: Collecting web resources as external memory
G Gao, F Voichick, M Ichinco, C Kelleher
2020 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2020
232020
Qunity: A Unified Language for Quantum and Classical Computing
F Voichick, L Li, R Rand, M Hicks
Proceedings of the ACM on Programming Languages 7 (POPL), 921–951, 2023
182023
The long tail: Understanding the discoverability of api functionality
A Horvath, S Grover, S Dong, E Zhou, F Voichick, MB Kery, S Shinju, ...
2019 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2019
162019
Verified compilation of quantum oracles
L Li, F Voichick, K Hietala, Y Peng, X Wu, M Hicks
Proceedings of the ACM on Programming Languages 6 (OOPSLA2), 589-615, 2022
132022
Methods for investigating mental models for learners of APIs
A Horvath, M Nagy, F Voichick, MB Kery, BA Myers
Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2019
102019
Towards validation of a model of API learning
F Voichick, G Gao, M Ichinco, C Kelleher
2019 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2019
42019
Toward a quantum programming language for higher-level formal verification
F Voichick, M Hicks
Informal Proceedings of the Workshop on Programming Languages and Quantum …, 2021
12021
COGNAC: Circuit Optimization via Gradients and Noise-Aware Compilation
F Voichick, L Lampropoulos, R Rand
arXiv preprint arXiv:2311.02769, 2024
2024
Exploring Usage of Web Resources Through a Model of API Learning
F Voichick
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9