Παρακολούθηση
Audris Mockus
Audris Mockus
University of Tennessee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mockus.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two case studies of open source software development: Apache and Mozilla
A Mockus, RT Fielding, JD Herbsleb
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 11 (3), 309-346, 2002
24312002
An empirical study of speed and communication in globally distributed software development
JD Herbsleb, A Mockus
IEEE Transactions on software engineering 29 (6), 481-494, 2003
13522003
A case study of open source software development: the Apache server
A Mockus, RT Fielding, J Herbsleb
Proceedings of the 22nd international conference on Software engineering …, 2000
8402000
Does code decay? assessing the evidence from change management data
SG Eick, TL Graves, AF Karr, JS Marron, A Mockus
IEEE transactions on software engineering 27 (1), 1-12, 2001
8332001
A large-scale empirical study of just-in-time quality assurance
Y Kamei, E Shihab, B Adams, AE Hassan, A Mockus, A Sinha, ...
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (6), 757-773, 2012
6702012
Identifying reasons for software changes using historic databases
Mockus, Votta
Proceedings 2000 International Conference on Software Maintenance, 120-130, 2000
6422000
Expertise browser: a quantitative approach to identifying expertise
A Mockus, JD Herbsleb
Proceedings of the 24th international conference on software engineering …, 2002
6212002
Distance, dependencies, and delay in a global collaboration
JD Herbsleb, A Mockus, TA Finholt, RE Grinter
Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2000
6052000
An empirical study of global software development: distance and speed
JD Herbsleb, A Mockus, TA Finholt, RE Grinter
Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering …, 2001
5992001
Predicting risk of software changes
A Mockus, DM Weiss
Bell Labs Technical Journal 5 (2), 169-180, 2000
5052000
Quantifying the effect of code smells on maintenance effort
DIK Sjøberg, A Yamashita, BCD Anda, A Mockus, T Dybå
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (8), 1144-1156, 2012
4112012
Software dependencies, work dependencies, and their impact on failures
M Cataldo, A Mockus, JA Roberts, JD Herbsleb
IEEE Transactions on Software Engineering 35 (6), 864-878, 2009
3612009
What make long term contributors: Willingness and opportunity in OSS community
M Zhou, A Mockus
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 518-528, 2012
2232012
Globalization by chunking: a quantitative approach
A Mockus, DM Weiss
IEEE software 18 (2), 30-37, 2001
2202001
Understanding the sources of variation in software inspections
A Porter, H Siy, A Mockus, L Votta
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 7 (1), 41-79, 1998
2031998
Challenges of global software development
A Mockus, J Herbsleb
Proceedings seventh international software metrics symposium, 182-184, 2001
2002001
Visualizing software changes
SG Eick, TL Graves, AF Karr, A Mockus, P Schuster
IEEE Transactions on Software Engineering 28 (4), 396-412, 2002
1932002
Towards building a universal defect prediction model
F Zhang, A Mockus, I Keivanloo, Y Zou
Proceedings of the 11th working conference on mining software repositories …, 2014
1792014
Shared mental models, familiarity, and coordination: A multi-method study of distributed software teams
A Espinosa, R Kraut, S Slaughter, J Lerch, J Herbsleb, A Mockus
ICIS 2002 Proceedings, 39, 2002
1722002
Large-scale code reuse in open source software
A Mockus
First International Workshop on Emerging Trends in FLOSS Research and …, 2007
1612007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20