Παρακολούθηση
Lampros Stergioulas
Lampros Stergioulas
Professor of Data Science, The Hague University of Applied Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hhs.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An evaluation framework for Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit)
MM Yusof, J Kuljis, A Papazafeiropoulou, LK Stergioulas
International journal of medical informatics 77 (6), 386-398, 2008
8852008
Simulation in manufacturing and business: A review
M Jahangirian, T Eldabi, A Naseer, LK Stergioulas, T Young
European journal of operational research 203 (1), 1-13, 2010
8462010
Investigating evaluation frameworks for health information systems
MM Yusof, A Papazafeiropoulou, RJ Paul, LK Stergioulas
International journal of medical informatics 77 (6), 377-385, 2008
4032008
Robust sliding mode control for discrete stochastic systems with mixed time delays, randomly occurring uncertainties, and randomly occurring nonlinearities
J Hu, Z Wang, H Gao, LK Stergioulas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 59 (7), 3008-3015, 2011
3722011
Extended Kalman filtering with stochastic nonlinearities and multiple missing measurements
J Hu, Z Wang, H Gao, LK Stergioulas
Automatica 48 (9), 2007-2015, 2012
3282012
Towards a framework for health information systems evaluation
MM Yusof, RJ Paul, LK Stergioulas
Proceedings of the 39th annual Hawaii international conference on system …, 2006
2572006
Impact phase kinematics of instep kicking in soccer
H Nunome, M Lake, A Georgakis, LK Stergioulas
Journal of sports Sciences 24 (1), 11-22, 2006
2122006
Fatigue analysis of the surface EMG signal in isometric constant force contractions using the averaged instantaneous frequency
A Georgakis, LK Stergioulas, G Giakas
IEEE transactions on biomedical engineering 50 (2), 262-265, 2003
1822003
Utilizing industry 4.0 on the construction site: Challenges and opportunities
CJ Turner, J Oyekan, L Stergioulas, D Griffin
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (2), 746-756, 2020
1452020
Health information systems adoption: findings from a systematic review
MM Yusof, L Stergioulas, J Zugic
Studies in health technology and informatics 129 (1), 262, 2007
1212007
Can health care benefit from modeling and simulation methods in the same way as business and manufacturing has?
J Kuljis, RJ Paul, LK Stergioulas
2007 Winter Simulation Conference, 1449-1453, 2007
1102007
Simulation in health-care: lessons from other sectors
M Jahangirian, A Naseer, L Stergioulas, T Young, T Eldabi, S Brailsford, ...
Operational Research 12, 45-55, 2012
1072012
Technology roadmap for the creative industries
M Abbasi, P Vassilopoulou, L Stergioulas
Creative Industries Journal 10 (1), 40-58, 2017
962017
Robust H∞ sliding mode control for discrete time-delay systems with stochastic nonlinearities
J Hu, Z Wang, H Gao, LK Stergioulas
Journal of the Franklin Institute 349 (4), 1459-1479, 2012
822012
Probability-guaranteed H∞ finite-horizon filtering for a class of nonlinear time-varying systems with sensor saturations
J Hu, Z Wang, H Gao, LK Stergioulas
Systems & Control Letters 61 (4), 477-484, 2012
812012
H∞ sliding mode observer design for a class of nonlinear discrete time‐delay systems: A delay‐fractioning approach
J Hu, Z Wang, Y Niu, LK Stergioulas
International Journal of Robust and Nonlinear Control 22 (16), 1806-1826, 2012
682012
Harnessing social media data for pharmacovigilance: a review of current state of the art, challenges and future directions
D Pappa, LK Stergioulas
International Journal of Data Science and Analytics 8 (2), 113-135, 2019
622019
Extraction of information from acoustic vibration signals using Gabor transform type devices
PC Russell, J Cosgrave, D Tomtsis, A Vourdas, L Stergioulas, GR Jones
Measurement science and technology 9 (8), 1282, 1998
591998
Causal study of low stakeholder engagement in healthcare simulation projects
M Jahangirian, SJE Taylor, J Eatock, LK Stergioulas, PM Taylor
Journal of the Operational Research Society 66, 369-379, 2015
512015
The Gabor transform basis of chromatic monitoring
GR Jones, PC Russell, A Vourdas, J Cosgrave, L Stergioulas, R Haber
Measurement Science and Technology 11 (5), 489, 2000
482000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20