Παρακολούθηση
Clara Nyby
Clara Nyby
Citrine Informatics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα citrine.io
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3552019
Engineering the Structural and Electronic Phases of MoTe2 through W Substitution
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Nano letters 17 (3), 1616-1622, 2017
1572017
Dynamic Structural Response and Deformations of Monolayer MoS2 Visualized by Femtosecond Electron Diffraction
EM Mannebach, R Li, KA Duerloo, C Nyby, P Zalden, T Vecchione, ...
Nano letters 15 (10), 6889-6895, 2015
1132015
Berry curvature memory through electrically driven stacking transitions
J Xiao, Y Wang, H Wang, CD Pemmaraju, S Wang, P Muscher, EJ Sie, ...
Nature Physics 16 (10), 1028-1034, 2020
1052020
Dynamic optical tuning of interlayer interactions in the transition metal dichalcogenides
EM Mannebach, C Nyby, F Ernst, Y Zhou, J Tolsma, Y Li, MJ Sher, ...
Nano Letters 17 (12), 7761-7766, 2017
502017
Fully automated dual-frequency three-pulse-echo 2DIR spectrometer accessing spectral range from 800 to 4000 wavenumbers
JD Leger, CM Nyby, C Varner, J Tang, NI Rubtsova, Y Yue, VV Kireev, ...
Review of Scientific Instruments 85 (8), 2014
472014
Electrochemical metrics for corrosion resistant alloys
C Nyby, X Guo, JE Saal, SC Chien, AY Gerard, H Ke, T Li, P Lu, ...
Scientific data 8 (1), 58, 2021
422021
Room-temperature ballistic energy transport in molecules with repeating units
NI Rubtsova, CM Nyby, H Zhang, B Zhang, X Zhou, J Jayawickramarajah, ...
The Journal of chemical physics 142 (21), 2015
402015
Mid-IR beam direction stabilization scheme for vibrational spectroscopy, including dual-frequency 2DIR
CM Nyby, JD Leger, J Tang, C Varner, VV Kireev, IV Rubtsov
Optics express 22 (6), 6801-6809, 2014
292014
Dynamic lattice distortions driven by surface trapping in semiconductor nanocrystals
B Guzelturk, BL Cotts, D Jasrasaria, JP Philbin, DA Hanifi, BA Koscher, ...
Nature communications 12 (1), 1860, 2021
282021
Anisotropic structural dynamics of monolayer crystals revealed by femtosecond surface X-ray scattering
IC Tung, A Krishnamoorthy, S Sadasivam, H Zhou, Q Zhang, KL Seyler, ...
Nature Photonics 13 (6), 425-430, 2019
272019
Carrier-specific dynamics in 2H-MoTe2 observed by femtosecond soft x-ray absorption spectroscopy using an x-ray free-electron laser
A Britz, AR Attar, X Zhang, HT Chang, C Nyby, A Krishnamoorthy, SH Park, ...
Structural Dynamics 8 (1), 2021
182021
Visualizing Energy Transfer at Buried Interfaces in Layered Materials Using Picosecond X‐Rays
C Nyby, A Sood, P Zalden, AJ Gabourie, P Muscher, D Rhodes, ...
Advanced Functional Materials 30 (34), 2002282, 2020
162020
Optical aberration correction via phase diversity and deep learning
AP Krishnan, C Belthangady, C Nyby, M Lange, B Yang, LA Royer
BioRxiv, 2020.04. 05.026567, 2020
162020
Quantifying the performance of machine learning models in materials discovery
CKH Borg, ES Muckley, C Nyby, JE Saal, L Ward, A Mehta, B Meredig
Digital Discovery 2 (2), 327-338, 2023
72023
Y.-c Chiu, W
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Zheng, QR Zhang, F. Ernst, JI Dadap, X. Tong, J. Ma, R. Lou, S. Wang, T …, 2017
52017
Chiu
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Y. c, 1616-1622, 0
5
Light-Driven Ultrafast Polarization Manipulation in a Relaxor Ferroelectric
S Park, B Wang, T Yang, J Kim, S Saremi, W Zhao, B Guzelturk, A Sood, ...
Nano letters 22 (23), 9275-9282, 2022
32022
Berry curvature memory via electrically driven stacking transitions
J Xiao, Y Wang, H Wang, CD Pemmaraju, S Wang, P Muscher, EJ Sie, ...
arXiv preprint arXiv:1912.01037, 2019
32019
Ultrafast Optomechanical Strain in Layered GeS
D Luo, B Zhang, EJ Sie, CM Nyby, Q Fan, X Shen, AH Reid, MC Hoffmann, ...
Nano Letters 23 (6), 2287-2294, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20