Παρακολούθηση
Xanthi S. Papageorgiou
Xanthi S. Papageorgiou
UBITECH-Athena Research Center-National & Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart radiation sensor management
RA Cortez, X Papageorgiou, HG Tanner, AV Klimenko, KN Borozdin, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 15 (3), 85-93, 2008
702008
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
342014
Locally computable navigation functions for sphere worlds
G Lionis, X Papageorgiou, KJ Kyriakopoulos
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
272007
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
262018
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
252016
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
International conference on universal access in human-computer interaction …, 2014
242014
Experimental implementation of robotic sequential nuclear search
RA Cortez, X Papageorgiou, HG Tanner, AV Klimenko, KN Borozdin, ...
2007 Mediterranean Conference on Control & Automation, 1-6, 2007
242007
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
232015
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
202020
LSTM-based network for human gait stability prediction in an intelligent robotic rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4225-4232, 2019
202019
Vision-based online adaptation of motion primitives to dynamic surfaces: application to an interactive robotic wiping task
AC Dometios, Y Zhou, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, T Asfour
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1410-1417, 2018
192018
Towards locally computable polynomial navigation functions for convex obstacle workspaces
G Lionis, X Papageorgiou, KJ Kyriakopoulos
2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3725-3730, 2008
142008
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
132018
Towards a user-adaptive context-aware robotic walker with a pathological gait assessment system: First experimental study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
2017 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2017
132017
Towards recognition of control variables for an exoskeleton
X Papageorgiou, J McIntyre, KJ Kyriakopoulos
2006 IEEE Conference on Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE …, 2006
122006
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
112019
Social human-robot interaction for the elderly: two real-life use cases
A Zlatintsi, I Rodomagoulakis, V Pitsikalis, P Koutras, N Kardaris, ...
Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference …, 2017
112017
Motion planning and trajectory tracking on 2-D manifolds embedded in 3-D workspaces
X Papageorgiou, SG Loizou, KJ Kyriakopoulos
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
112005
Intelligent assistive robotic systems for the elderly: two real-life use cases
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, AC Dometios, CS Tzafestas, P Maragos
Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies …, 2017
102017
Towards ICT-supported bath robots: Control architecture description and localized perception of user for robot motion planning
AC Dometios, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Vartholomeos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 713-718, 2016
102016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20