Παρακολούθηση
Xanthi S. Papageorgiou
Xanthi S. Papageorgiou
UBITECH-Athena Research Center-National & Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart radiation sensor management
RA Cortez, X Papageorgiou, HG Tanner, AV Klimenko, KN Borozdin, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 15 (3), 85-93, 2008
712008
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
352014
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
302020
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
282018
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
272016
Locally computable navigation functions for sphere worlds
G Lionis, X Papageorgiou, KJ Kyriakopoulos
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
272007
Vision-based online adaptation of motion primitives to dynamic surfaces: application to an interactive robotic wiping task
AC Dometios, Y Zhou, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, T Asfour
IEEE robotics and automation letters 3 (3), 1410-1417, 2018
252018
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
242015
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
242014
LSTM-based network for human gait stability prediction in an intelligent robotic rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 international conference on robotics and automation (ICRA), 4225-4232, 2019
232019
Experimental implementation of robotic sequential nuclear search
RA Cortez, X Papageorgiou, HG Tanner, AV Klimenko, KN Borozdin, ...
2007 Mediterranean Conference on Control & Automation, 1-6, 2007
232007
Learn to adapt to human walking: A model-based reinforcement learning approach for a robotic assistant rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3774-3781, 2019
152019
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
152018
Towards a user-adaptive context-aware robotic walker with a pathological gait assessment system: First experimental study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
2017 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2017
142017
Towards locally computable polynomial navigation functions for convex obstacle workspaces
G Lionis, X Papageorgiou, KJ Kyriakopoulos
2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3725-3730, 2008
142008
Towards recognition of control variables for an exoskeleton
X Papageorgiou, J McIntyre, KJ Kyriakopoulos
2006 IEEE Conference on Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE …, 2006
132006
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
122019
Real-time end-effector motion behavior planning approach using on-line point-cloud data towards a user adaptive assistive bath robot
AC Dometios, XS Papageorgiou, A Arvanitakis, CS Tzafestas, P Maragos
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
112017
Comparative experimental validation of human gait tracking algorithms for an intelligent robotic rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6026-6031, 2017
112017
Social human-robot interaction for the elderly: two real-life use cases
A Zlatintsi, I Rodomagoulakis, V Pitsikalis, P Koutras, N Kardaris, ...
Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference …, 2017
112017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20