Παρακολούθηση
Fan Bai
Fan Bai
Staff Researcher, General Motors Research; IEEE Fellow, ACM Distinguished Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IMPORTANT: A framework to systematically analyze the Impact of Mobility on Performance of RouTing protocols for Adhoc NeTworks
F Bai, N Sadagopan, A Helmy
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
14072003
Broadcast storm mitigation techniques in vehicular ad hoc networks
N Wisitpongphan, OK Tonguz, JS Parikh, P Mudalige, F Bai, V Sadekar
IEEE Wireless Communications 14 (6), 84-94, 2007
9962007
Mobile vehicle-to-vehicle narrow-band channel measurement and characterization of the 5.9 GHz dedicated short range communication (DSRC) frequency band
L Cheng, BE Henty, DD Stancil, F Bai, P Mudalige
IEEE journal on selected areas in communications 25 (8), 1501-1516, 2007
8742007
The IMPORTANT framework for analyzing the Impact of Mobility on Performance Of RouTing protocols for Adhoc NeTworks
F Bai, N Sadagopan, A Helmy
Ad hoc networks 1 (4), 383-403, 2003
6522003
Routing in sparse vehicular ad hoc wireless networks
N Wisitpongphan, F Bai, P Mudalige, V Sadekar, O Tonguz
IEEE journal on Selected Areas in Communications 25 (8), 1538-1556, 2007
6052007
A survey of mobility models in wireless adhoc networks
F Bai, A Helmy
Wireless ad hoc and sensor networks, 1-30, 2004
5272004
DV-CAST: A distributed vehicular broadcast protocol for vehicular ad hoc networks
OK Tonguz, N Wisitpongphan, F Bai
IEEE Wireless Communications 17 (2), 47-57, 2010
4792010
Reliability analysis of DSRC wireless communication for vehicle safety applications
F Bai, H Krishnan
2006 IEEE intelligent transportation systems conference, 355-362, 2006
4612006
Broadcasting in VANET
O Tonguz, N Wisitpongphan, F Bai, P Mudalige, V Sadekar
2007 mobile networking for vehicular environments, 7-12, 2007
4342007
PATHS: analysis of PATH duration statistics and their impact on reactive MANET routing protocols
N Sadagopan, F Bai, B Krishnamachari, A Helmy
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
3802003
Toward understanding characteristics of dedicated short range communications (DSRC) from a perspective of vehicular network engineers
F Bai, DD Stancil, H Krishnan
Proceedings of the sixteenth annual international conference on Mobile …, 2010
3552010
TACKing together efficient authentication, revocation, and privacy in VANETs
A Studer, E Shi, F Bai, A Perrig
2009 6th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2009
3362009
On the broadcast storm problem in ad hoc wireless networks
OK Tonguz, N Wisitpongphan, JS Parikh, F Bai, P Mudalige, VK Sadekar
2006 3Rd international conference on broadband communications, networks and …, 2006
3092006
Hermes: Latency optimal task assignment for resource-constrained mobile computing
YH Kao, B Krishnamachari, MR Ra, F Bai
IEEE Transactions on Mobile Computing 16 (11), 3056-3069, 2017
3032017
Towards characterising and classifying communication-based automotive applications from a wireless networking perspective
F Bai, H Krishnan, T Elbatt, G Holland
International journal of vehicle autonomous systems 10 (3), 165-197, 2012
3022012
A survey of mobility models
F Bai, A Helmy
Wireless Adhoc Networks. University of Southern California, USA 206, 147, 2004
2842004
Performance of the 802.11 p physical layer in vehicle-to-vehicle environments
JA Fernandez, K Borries, L Cheng, BVKV Kumar, DD Stancil, F Bai
IEEE transactions on vehicular technology 61 (1), 3-14, 2011
2722011
Flexible, extensible, and efficient VANET authentication
A Studer, F Bai, B Bellur, A Perrig
Journal of Communications and Networks 11 (6), 574-588, 2009
2602009
Method and apparatus for determining traffic safety events using vehicular participative sensing systems
DK Grimm, F Bai, R Ebrahimian
US Patent 9,430,944, 2016
2542016
Modeling path duration distributions in MANETs and their impact on reactive routing protocols
F Bai, N Sadagopan, B Krishnamachari, A Helmy
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22 (7), 1357-1373, 2004
2522004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20