Παρακολούθηση
Matjaz Gams
Matjaz Gams
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Accelerometer placement for posture recognition and fall detection
H Gjoreski, M Lustrek, M Gams
2011 Seventh International Conference on Intelligent Environments, 47-54, 2011
2402011
Monitoring stress with a wrist device using context
M Gjoreski, M Luštrek, M Gams, H Gjoreski
Journal of biomedical informatics 73, 159-170, 2017
1862017
An agent-based approach to care in independent living
B Kaluža, V Mirchevska, E Dovgan, M Luštrek, M Gams
International joint conference on ambient intelligence, 177-186, 2010
1662010
Continuous stress detection using a wrist device: in laboratory and real life
M Gjoreski, H Gjoreski, M Luštrek, M Gams
proceedings of the 2016 ACM international joint conference on pervasive and …, 2016
1472016
Automatic recognition of gait-related health problems in the elderly using machine learning
B Pogorelc, Z Bosnić, M Gams
Multimedia tools and applications 58 (2), 333-354, 2012
1272012
How accurately can your wrist device recognize daily activities and detect falls?
M Gjoreski, H Gjoreski, M Luštrek, M Gams
Sensors 16 (6), 800, 2016
1162016
Transforming arbitrary tables into logical form with TARTAR
A Pivk, P Cimiano, Y Sure, M Gams, V Rajkovič, R Studer
Data & Knowledge Engineering 60 (3), 567-595, 2007
1012007
New measurements highlight the importance of redundant knowledge
M Gams
Proceedings of the 4th European Working Session on Learning (EWSL89), 71-80, 1989
941989
Non-invasive blood pressure estimation from ECG using machine learning techniques
M Simjanoska, M Gjoreski, M Gams, A Madevska Bogdanova
Sensors 18 (4), 1160, 2018
902018
Artificial intelligence and ambient intelligence
M Gams, IYH Gu, A Härmä, A Muñoz, V Tam
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 11 (1), 71-86, 2019
812019
Learning in distributed systems and multi-agent environments
P Brazdil, M Gams, S Sian, L Torgo, W Velde
European Working Session on Learning, 412-423, 1991
731991
Automatic detection of perceived stress in campus students using smartphones
M Gjoreski, H Gjoreski, M Lutrek, M Gams
2015 International Conference on Intelligent Environments, 132-135, 2015
692015
Efficient activity recognition and fall detection using accelerometers
S Kozina, H Gjoreski, M Gams, M Luštrek
International competition on evaluating AAL systems through competitive …, 2013
682013
Comparing deep and classical machine learning methods for human activity recognition using wrist accelerometer
H Gjoreski, J Bizjak, M Gjoreski, M Gams
Proceedings of the IJCAI 2016 Workshop on Deep Learning for Artificial …, 2016
672016
Detecting falls with location sensors and accelerometers
M Luštrek, H Gjoreski, S Kozina, B Cvetković, V Mirchevska, M Gams
Twenty-Third IAAI Conference, 1662-1667, 2011
652011
Leksikon računalništva in informatike
D Pahor, M Drobnič, V Batagelj, S Bratina, V Djurdjič, P Gabrijelčič, ...
Pasadena, 2002
592002
What makes classification trees comprehensible?
M Luštrek, M Gams, S Martinčić-Ipšić
Expert Systems with Applications 62, 333-346, 2016
532016
Context-based ensemble method for human energy expenditure estimation
H Gjoreski, B Kaluža, M Gams, R Milić, M Luštrek
Applied Soft Computing 37, 960-970, 2015
532015
Error analysis of the minimax principle
I Bratko, M Gams
Advances in computer chess, 1-15, 1982
501982
Three-layer activity recognition combining domain knowledge and meta-classification
S Kozina, H Gjoreski, M Gams, M Luštrek
Journal of Medical and Biological Engineering 33 (4), 406-414, 2013
462013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20