Παρακολούθηση
Demetris Antoniades
Demetris Antoniades
Multidisciplinary Research Group Leader - RISE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rise.org.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
we. b: The web of short URLs
D Antoniades, I Polakis, G Kontaxis, E Athanasopoulos, S Ioannidis, ...
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 715-724, 2011
1492011
Antisocial networks: Turning a social network into a botnet
E Athanasopoulos, A Makridakis, S Antonatos, D Antoniades, S Ioannidis, ...
International Conference on Information Security, 146-160, 2008
1162008
A generic anonymization framework for network traffic
D Koukis, S Antonatos, D Antoniades, EP Markatos, P Trimintzios
2006 IEEE International Conference on Communications 5, 2302-2309, 2006
1112006
One-click hosting services: a file-sharing hideout
D Antoniades, EP Markatos, C Dovrolis
Proceedings of the 9th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement, 223-234, 2009
1062009
Available bandwidth measurement as simple as running wget
D Antoniades, M Athanatos, A Papadogiannakis, EP Markatos, C Dovrolis
Proc. of Passive and Active Measurement Conference (PAM 2006), 61-70, 2006
892006
Co-evolutionary dynamics in social networks: A case study of twitter
D Antoniades, C Dovrolis
Computational Social Networks 2 (1), 1-21, 2015
642015
Understanding the behavior of malicious applications in social networks
A Makridakis, E Athanasopoulos, S Antonatos, D Antoniades, S Ioannidis, ...
IEEE network 24 (5), 14-19, 2010
512010
Appmon: An application for accurate per application network traffic characterization
D Antoniades, M Polychronakis, S Antonatos, EP Markatos, S Ubik, ...
In IST Broadband Europe 2006 Conference, 2006
432006
Identification of key locations based on online social network activity
H Efstathiades, D Antoniades, G Pallis, MD Dikaiakos
Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2015
422015
Flexible and high-performance anonymization of NetFlow records using anontool
M Foukarakis, D Antoniades, S Antonatos, EP Markatos
2007 Third International Conference on Security and Privacy in …, 2007
312007
Improving the performance of passive network monitoring applications with memory locality enhancements
A Papadogiannakis, G Vasiliadis, D Antoniades, M Polychronakis, ...
Computer Communications 35 (1), 129-140, 2012
262012
Deep packet anonymization
M Foukarakis, D Antoniades, M Polychronakis
Proceedings of the Second European Workshop on System Security, 16-21, 2009
262009
Estimating and Forecasting Network Traffic Performance based on Statistical Patterns Observed in SNMP data.
K Hu, A Sim, D Antoniades, C Dovrolis
methods 3, 4, 0
24*
An empirical study on the security of cross-domain policies in rich internet applications
G Kontaxis, D Antoniades, I Polakis, EP Markatos
Proceedings of the Fourth European Workshop on System Security, 1-6, 2011
192011
LOBSTER: a European platform for passive network traffic monitoring
D Antoniades, M Polychronakis, A Papadogiannakis, P Trimintzios, ...
4th International ICST Conference on Testbeds and Research Infrastructures …, 2010
182010
Online social network evolution: Revisiting the Twitter graph
H Efstathiades, D Antoniades, G Pallis, MD Dikaiakos, Z Szlávik, RJ Sips
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 626-635, 2016
172016
Improving the performance of passive network monitoring applications using locality buffering
A Papadogiannakis, D Antoniades, M Polychronakis, EP Markatos
2007 15th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of …, 2007
172007
A cost-effective approach to improving performance of big genomic data analyses in clouds
C Smowton, A Balla, D Antoniades, C Miller, G Pallis, MD Dikaiakos, ...
Future Generation Computer Systems 67, 368-381, 2017
112017
On the anonymization and deanonymization of netflow traffic
M Foukarakis, D Antoniades, S Antonatos, EP Markatos
Proceedings of the fourth FloCon conferrence, 2008
112008
On the integration of passive and active network monitoring in grid systems
S Andreozzi, A Ciuffoletti, A Ghiselli, D Antoniades, M Polychronakis, ...
Integrated Research in GRID Computing: CoreGRID Integration Workshop 2005 …, 2007
112007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20