Παρακολούθηση
Luca Chiapponi
Luca Chiapponi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modified dynamic boundary conditions (mDBC) for general-purpose smoothed particle hydrodynamics (SPH): application to tank sloshing, dam break and fish pass problems
A English, JM Domínguez, R Vacondio, AJC Crespo, PK Stansby, SJ Lind, ...
Computational Particle Mechanics 9 (5), 1-15, 2022
1262022
Experimental verification of power-law non-Newtonian axisymmetric porous gravity currents
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi, R Archetti
Journal of Fluid Mechanics 731, R2, 2013
542013
Turbulent flow structure in experimental laboratory wind-generated gravity waves
S Longo, D Liang, L Chiapponi, LA Jiménez
Coastal engineering 64, 1-15, 2012
512012
Gravity-driven flow of Herschel–Bulkley fluid in a fracture and in a 2D porous medium
V Di Federico, S Longo, SE King, L Chiapponi, D Petrolo, V Ciriello
Journal of Fluid Mechanics 821, 59-84, 2017
502017
Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids
V Di Federico, S Longo, L Chiapponi, R Archetti, V Ciriello
Advances in water resources 70, 65-76, 2014
492014
Study of the turbulence in the air-side and water-side boundary layers in experimental laboratory wind induced surface waves
S Longo, L Chiapponi, M Clavero, T Mäkelä, D Liang
Coastal engineering 69, 67-81, 2012
452012
Porous gravity currents: a survey to determine the joint influence of fluid rheology and variations of medium properties
V Ciriello, S Longo, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in water resources 92, 105-115, 2016
442016
On the axisymmetric spreading of non-Newtonian power-law gravity currents of time-dependent volume: An experimental and theoretical investigation focused on the inference of …
S Longo, V Di Federico, R Archetti, L Chiapponi, V Ciriello, M Ungarish
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 201, 69-79, 2013
442013
A dipole solution for power-law gravity currents in porous formations
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi
Journal of Fluid Mechanics 778, 534-551, 2015
362015
Non-Newtonian power-law gravity currents propagating in confining boundaries
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi
Environmental Fluid Mechanics 15, 515-535, 2015
332015
Combined effect of rheology and confining boundaries on spreading of gravity currents in porous media
S Longo, V Ciriello, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in water resources 79, 140-152, 2015
312015
Invariants of turbulence Reynolds stress and of dissipation tensors in regular breaking waves
S Longo, M Clavero, L Chiapponi, MA Losada
Water 9 (11), 893, 2017
222017
Automated inclinometer monitoring based on micro electro-mechanical system technology: applications and verification
A Segalini, L Chiapponi, B Pastarini, C Carini
Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 2: Methods of Landslide …, 2014
222014
Experimental study on oscillating grid turbulence and free surface fluctuation
L Chiapponi, S Longo, M Tonelli
Experiments in fluids 53, 1515-1531, 2012
222012
Gravity currents produced by constant and time varying inflow in a circular cross-section channel: experiments and theory
S Longo, M Ungarish, V Di Federico, L Chiapponi, F Addona
Advances in water resources 90, 10-23, 2016
202016
Propagation of viscous gravity currents inside confining boundaries: the effects of fluid rheology and channel geometry
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2015
202015
Thermal instability of a power-law fluid flowing in a horizontal porous layer with an open boundary: a two-dimensional analysis
M Celli, A Barletta, S Longo, L Chiapponi, V Ciriello, V Di Federico, ...
Transport in Porous Media 118, 449-471, 2017
192017
3D flow measurements in regular breaking waves past a fixed submerged bar on an impermeable plane slope
M Clavero, S Longo, L Chiapponi, MA Losada
Journal of Fluid Mechanics 802, 490-527, 2016
192016
Non‐Newtonian backflow in an elastic fracture
L Chiapponi, V Ciriello, S Longo, V Di Federico
Water Resources Research 55 (12), 10144-10158, 2019
182019
The propagation of gravity currents in a circular cross-section channel: experiments and theory
S Longo, M Ungarish, V Di Federico, L Chiapponi, A Maranzoni
Journal of Fluid Mechanics 764, 513-537, 2015
182015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20