Παρακολούθηση
Alexander Felfernig
Alexander Felfernig
Professor of Computer Science, Graz University of Technology, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ist.tugraz.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recommender systems: an introduction
D Jannach, M Zanker, A Felfernig, G Friedrich
Cambridge University Press, 2010
20862010
Constraint-based recommender systems: technologies and research issues
A Felfernig, R Burke
Proceedings of the 10th international conference on Electronic commerce, 1-10, 2008
3912008
Consistency-based diagnosis of configuration knowledge bases
A Felfernig, G Friedrich, D Jannach, M Stumptner
Artificial Intelligence 152 (2), 213-234, 2004
2582004
Knowledge-based configuration: From research to business cases
A Felfernig, L Hotz, C Bagley, J Tiihonen
Newnes, 2014
2402014
UML as domain specific language for the construction of knowledge-based configuration systems
A Felfernig, GE Friedrich, D Jannach
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 10 …, 2000
2362000
An integrated environment for the development of knowledge-based recommender applications
A Felfernig, G Friedrich, D Jannach, M Zanker
International Journal of Electronic Commerce 11 (2), 11-34, 2006
2342006
Conceptual modeling for configuration of mass-customizable products
A Felfernig, G Friedrich, D Jannach
Artificial Intelligence in Engineering 15 (2), 165-176, 2001
2262001
Recommender systems: An overview
R Burke, A Felfernig, MH Göker
Ai Magazine 32 (3), 13-18, 2011
2142011
An efficient diagnosis algorithm for inconsistent constraint sets
A Felfernig, M Schubert, C Zehentner
AI EDAM 26 (1), 53-62, 2012
1982012
A framework for the development of personalized, distributed web-based configuration systems
L Ardissono, A Felfernig, G Friedrich, A Goy, D Jannach, G Petrone, ...
Ai Magazine 24 (3), 93-93, 2003
1592003
Guest editors' introduction: Recommender systems
A Felfernig, G Friedrich, L Schmidt-Thieme
IEEE Intelligent systems 22 (3), 18-21, 2007
1212007
Developing constraint-based recommenders
A Felfernig, G Friedrich, D Jannach, M Zanker
Recommender systems handbook, 187-215, 2011
1152011
An overview of recommender systems in the healthy food domain
TN Trang Tran, M Atas, A Felfernig, M Stettinger
Journal of Intelligent Information Systems 50 (3), 501-526, 2018
1142018
Recommender systems for health informatics: state-of-the-art and future perspectives
A Calero Valdez, M Ziefle, K Verbert, A Felfernig, A Holzinger
Machine learning for health informatics, 391-414, 2016
1112016
The VITA financial services sales support environment
A Felfernig, K Isak, K Szabo, P Zachar
Proceedings of the national conference on artificial intelligence 22 (2), 1692, 2007
1102007
Group recommender systems: An introduction
A Felfernig, L Boratto, M Stettinger, M Tkalčič
Springer International Publishing, 2018
1092018
A short survey of recommendation technologies in travel and tourism
A Felfernig, S Gordea, D Jannach, E Teppan, M Zanker
OEGAI journal 25 (7), 17-22, 2007
1022007
Configuration knowledge representations for Semantic Web applications
A Felfernig, G Friedrich, D Jannach, M Stumptner, M Zanker
Ai Edam 17 (1), 31-50, 2003
1002003
Basic approaches in recommendation systems
A Felfernig, M Jeran, G Ninaus, F Reinfrank, S Reiterer, M Stettinger
Recommendation Systems in Software Engineering, 15-37, 2014
982014
Human decision making and recommender systems
L Chen, M De Gemmis, A Felfernig, P Lops, F Ricci, G Semeraro
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 3 (3), 1-7, 2013
982013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20