Παρακολούθηση
Siddhartha Chandra
Siddhartha Chandra
Amazon Lab 126
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
11352018
Fast, exact and multi-scale inference for semantic image segmentation with deep gaussian crfs
S Chandra, I Kokkinos
European conference on computer vision, 402-418, 2016
2102016
Dense and low-rank gaussian crfs using deep embeddings
S Chandra, N Usunier, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 5103-5112, 2017
882017
Learning to generate synthetic data via compositing
S Tripathi, S Chandra, A Agrawal, A Tyagi, JM Rehg, V Chari
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
742019
Deep spatio-temporal random fields for efficient video segmentation
S Chandra, C Couprie, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
582018
Box2seg: Attention weighted loss and discriminative feature learning for weakly supervised segmentation
V Kulharia, S Chandra, A Agrawal, P Torr, A Tyagi
European Conference on Computer Vision, 290-308, 2020
512020
Context aware 3D CNNs for brain tumor segmentation
S Chandra, M Vakalopoulou, L Fidon, E Battistella, T Estienne, R Sun, ...
International MICCAI Brainlesion Workshop, 299-310, 2018
332018
Deep learning-based concurrent brain registration and tumor segmentation
T Estienne, M Lerousseau, M Vakalopoulou, E Alvarez Andres, ...
Frontiers in computational neuroscience, 17, 2020
322020
Human joint angle estimation and gesture recognition for assistive robotic vision
A Guler, N Kardaris, S Chandra, V Pitsikalis, C Werner, K Hauer, ...
European Conference on Computer Vision, 415-431, 2016
172016
Accurate human-limb segmentation in RGB-D images for intelligent mobility assistance robots
S Chandra, S Tsogkas, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2015
172015
Learning multiple non-linear sub-spaces using k-rbms
S Chandra, S Kumar, CV Jawahar
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
122013
Structured output prediction and learning for deep monocular 3D human pose estimation
S Kinauer, RA Güler, S Chandra, I Kokkinos
International Workshop on Energy Minimization Methods in Computer Vision and …, 2017
92017
Learning hierarchical bag of words using naive bayes clustering
S Chandra, S Kumar, CV Jawahar
Asian Conference on Computer Vision, 382-395, 2012
92012
Sparse discriminative Fisher vectors in visual classification
V Garg, S Chandra, CV Jawahar
Proceedings of the Eighth Indian Conference on Computer Vision, Graphics and …, 2012
82012
Generation of synthetic image data for computer vision models
A Tyagi, AK Agrawal, S Chandra, VUK Chari, S Tripathi, J Rehg
US Patent 10,860,836, 2020
72020
Smartphone camera based assessment of adiposity: a multi-site validation study
MD Majmudar, S Chandra, S Kennedy, A Agrawal, M Sippel, P Ramu, ...
medRxiv, 2021
32021
Surface based object detection in rgbd images
S Chandra, G Chrysos, I Kokkinos
British Machine Vision Conference, 2016
32016
Smartphone camera based assessment of adiposity: a validation study
MD Majmudar, S Chandra, K Yakkala, S Kennedy, A Agrawal, M Sippel, ...
NPJ digital medicine 5 (1), 1-11, 2022
22022
Generation of synthetic image data using three-dimensional models
S Tripathi, V Chari, A Tyagi, AK Agrawal, J Rehg, S Chandra
US Patent 10,909,349, 2021
22021
Partial Least Squares kernel for computing similarities between video sequences
S Chandra, CV Jawahar
Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition …, 2012
12012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20