Παρακολούθηση
Pavlos A. Vlachos
Pavlos A. Vlachos
Theodore Papalexopoulos Chair in Sustainability - Professor of Marketing - Alba GBS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alba.acg.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Corporate social responsibility: Attributions, loyalty and the mediating role of trust
PA Vlachos, A Tsamakos, A Vrechopoulos, P Avramidis
Journal of the Academy of Marketing Science 37 (2), 170-180, 2009
12972009
Feeling good by doing good: Employee CSR-induced attributions, job satisfaction, and the role of charismatic leadership
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of business ethics 118, 577-588, 2013
5342013
Consumer‐retailer emotional attachment: Some antecedents and the moderating role of attachment anxiety
PA Vlachos, A Theotokis, K Pramatari, A Vrechopoulos
European Journal of Marketing 44 (9/10), 1478-1499, 2010
3572010
Employee judgments of and behaviors toward corporate social responsibility: A multi‐study investigation of direct, cascading, and moderating effects
PA Vlachos, NG Panagopoulos, AA Rapp
Journal of Organizational Behavior 35 (7), 990-1017, 2014
2442014
Sales force reactions to corporate social responsibility: Attributions, outcomes, and the mediating role of organizational trust
PA Vlachos, A Theotokis, NG Panagopoulos
Industrial Marketing Management 39 (7), 1207-1218, 2010
2082010
Determinants of behavioral intentions in the mobile internet services market
PA Vlachos, AP Vrechopoulos
Journal of Services Marketing 22 (4), 280-291, 2008
1992008
Consumer–retailer love and attachment: Antecedents and personality moderators
PA Vlachos, AP Vrechopoulos
Journal of Retailing and Consumer Services 19 (2), 218-228, 2012
1852012
The effects of managerial and employee attributions for corporate social responsibility initiatives
PA Vlachos, NG Panagopoulos, DG Bachrach, FP Morgeson
Journal of Organizational Behavior 38 (7), 1111-1129, 2017
1312017
Corporate social performance and consumer‐retailer emotional attachment: The moderating role of individual traits
PA Vlachos
European Journal of Marketing 46 (11/12), 1559-1580, 2012
1202012
Consumer responses to SMS advertising: Antecedents and consequences
DA Drossos, GM Giaglis, PA Vlachos, ED Zamani, G Lekakos
International Journal of Electronic Commerce 18 (1), 105-136, 2013
822013
I think they think we are good citizens: Meta-perceptions as antecedents of employees' reactions to corporate social responsibility
NG Panagopoulos, AA Rapp, PA Vlachos
Journal of Business Research 69 (8), 2781-2790, 2016
672016
The moderating role of customer–technology contact on attitude towards technology-based services
A Theotokis, PA Vlachos, K Pramatari
European Journal of Information Systems 17 (4), 343-351, 2008
602008
Causal attributions and employee reactions to corporate social responsibility
PA Vlachos, O Epitropaki, NG Panagopoulos, AA Rapp
Industrial and Organizational Psychology 6 (4), 334-337, 2013
592013
Containing cause-related marketing skepticism: A comparison across donation frame types
PA Vlachos, CD Koritos, A Krepapa, K Tasoulis, IG Theodorakis
Corporate Reputation Review 19, 4-21, 2016
482016
Exploring consumer attitudes towards mobile music services
P Vlachos, AP Vrechopoulos, G Doukidis
International Journal on Media Management 5 (2), 138-148, 2003
462003
Developing an environmentally sustainable business plan: An international B2B case study
CB Gabler, N Panagopoulos, PA Vlachos, A Rapp
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 24 (4), 261-272, 2017
442017
Drawing emerging business models for the mobile music industry
P Vlachos, A Vrechopoulos, A Pateli
Electronic Markets 16 (2), 154-168, 2006
382006
Perceived electronic service quality: Some preliminary results from a cross-national study in mobile internet services
PA Vlachos, G Giaglis, I Lee, AP Vrechopoulos
Intl. Journal of Human–Computer Interaction 27 (3), 217-244, 2011
372011
Green is good but is usability better? Consumer reactions to environmental initiatives in e-banking services
G Lekakos, P Vlachos, C Koritos
Ethics and Information Technology 16, 103-117, 2014
332014
When do corporate social responsibility initiatives impact on customer-facing employees? Evidence from India and the Netherlands
PA Vlachos, NG Panagopoulos, A Theotokis, R Singh, RK Singh
The International Journal of Human Resource Management 25 (22), 3086-3112, 2014
302014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20