Παρακολούθηση
Lawrence Cavedon
Lawrence Cavedon
School of Computing Technologies, RMIT University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rmit.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating deep learning architectures for speech emotion recognition
HM Fayek, M Lech, L Cavedon
Neural Networks 92, 60-68, 2017
5632017
Method and system for interactive conversational dialogue for cognitively overloaded device users
F Weng, L Cavedon, B Raghunathan, D Mirkovic, L Hiatt, H Schmidt, ...
US Patent 7,716,056, 2010
4882010
Dialogue management using scripts
D Mirkovic, L Cavedon
US Patent 8,041,570, 2011
4152011
Dialogue management using scripts and combined confidence scores
D Mirkovic, L Cavedon, M Purver, F Ratiu, T Scheideck, F Weng, Q Zhang, ...
US Patent 7,904,297, 2011
3172011
Towards socially sophisticated BDI agents
F Dignum, D Morley, EA Sonenberg, L Cavedon
Proceedings fourth international conference on multiagent systems, 111-118, 2000
2582000
Automatic classification of sentences to support evidence based medicine
SN Kim, D Martinez, L Cavedon, L Yencken
BMC bioinformatics 12 (2), 1-10, 2011
2332011
Method and system for adaptive navigation using a driver's route knowledge
H Cheng, L Cavedon, R Dale, F Weng, Y Meng, S Peters
US Patent 7,424,363, 2008
2292008
External evaluation of topic models
D Newman, S Karimi, L Cavedon
Proceedings of the 14th Australasian Document Computing Symposium, 1-8, 2009
1692009
Toward team-oriented programming
DV Pynadath, M Tambe, N Chauvat, L Cavedon
Intelligent Agents VI. Agent Theories, Architectures, and Languages: 6th …, 2000
1552000
Informing the design of spoken conversational search: Perspective paper
JR Trippas, D Spina, L Cavedon, H Joho, M Sanderson
Proceedings of the 2018 conference on human information interaction …, 2018
1282018
Towards real-time speech emotion recognition using deep neural networks
HM Fayek, M Lech, L Cavedon
2015 9th international conference on signal processing and communication …, 2015
1262015
Classifying dialogue acts in one-on-one live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
1202010
A completeness theorem for SLDNF resolution
L Cavedon, JW Lloyd
The Journal of Logic Programming 7 (3), 177-191, 1989
1201989
On social commitment, roles and preferred goals
L Cavedon, L Sonenberg
Proceedings International Conference on Multi Agent Systems (Cat. No …, 1998
1151998
Continuity, Consistency, and Completeness Properties for Logic Programs.
L Cavedon
ICLP, 571-584, 1989
961989
Exploring criteria for successful query expansion in the genomic domain
N Stokes, Y Li, L Cavedon, J Zobel
Information retrieval 12, 17-50, 2009
952009
How do people interact in conversational speech-only search tasks: A preliminary analysis
JR Trippas, D Spina, L Cavedon, M Sanderson
Proceedings of the 2017 conference on conference human information …, 2017
902017
Conversational Search--A Report from Dagstuhl Seminar 19461
A Anand, L Cavedon, M Hagen, H Joho, M Sanderson, B Stein
arXiv preprint arXiv:2005.08658, 2020
752020
Towards a model for spoken conversational search
JR Trippas, D Spina, P Thomas, M Sanderson, H Joho, L Cavedon
Information Processing & Management 57 (2), 102162, 2020
732020
Annotating the biomedical literature for the human variome
K Verspoor, A Jimeno Yepes, L Cavedon, T McIntosh, A Herten-Crabb, ...
Database 2013, bat019, 2013
732013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20