Παρακολούθηση
Lawrence Cavedon
Lawrence Cavedon
School of Computing Technologies, RMIT University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rmit.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating deep learning architectures for speech emotion recognition
HM Fayek, M Lech, L Cavedon
Neural Networks 92, 60-68, 2017
4522017
Method and system for interactive conversational dialogue for cognitively overloaded device users
F Weng, L Cavedon, B Raghunathan, D Mirkovic, L Hiatt, H Schmidt, ...
US Patent 7,716,056, 2010
4482010
Dialogue management using scripts
D Mirkovic, L Cavedon
US Patent 8,041,570, 2011
3552011
Towards socially sophisticated BDI agents
F Dignum, D Morley, EA Sonenberg, L Cavedon
Proceedings fourth international conference on multiagent systems, 111-118, 2000
2432000
Dialogue management using scripts and combined confidence scores
D Mirkovic, L Cavedon, M Purver, F Ratiu, T Scheideck, F Weng, Q Zhang, ...
US Patent 7,904,297, 2011
2422011
Method and system for adaptive navigation using a driver's route knowledge
H Cheng, L Cavedon, R Dale, F Weng, Y Meng, S Peters
US Patent 7,424,363, 2008
2092008
Automatic classification of sentences to support evidence based medicine
SN Kim, D Martinez, L Cavedon, L Yencken
BMC bioinformatics 12 (2), 1-10, 2011
2022011
External evaluation of topic models
D Newman, S Karimi, L Cavedon
in Australasian Doc. Comp. Symp., 2009, 2009
1542009
Toward team-oriented programming
DV Pynadath, M Tambe, N Chauvat, L Cavedon
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 233-247, 1999
1531999
Classifying dialogue acts in one-on-one live chats
SN Kim, L Cavedon, T Baldwin
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
1172010
On social commitment, roles and preferred goals
L Cavedon, L Sonenberg
Proceedings International Conference on Multi Agent Systems (Cat. No …, 1998
1151998
A completeness theorem for SLDNF resolution
L Cavedon, JW Lloyd
The Journal of Logic Programming 7 (3), 177-191, 1989
1121989
Towards real-time speech emotion recognition using deep neural networks
HM Fayek, M Lech, L Cavedon
2015 9th international conference on signal processing and communication …, 2015
1062015
Informing the design of spoken conversational search: Perspective paper
JR Trippas, D Spina, L Cavedon, H Joho, M Sanderson
Proceedings of the 2018 conference on human information interaction …, 2018
1022018
Continuity, Consistency, and Completeness Properties for Logic Programs.
L Cavedon
ICLP, 571-584, 1989
921989
Exploring criteria for successful query expansion in the genomic domain
N Stokes, Y Li, L Cavedon, J Zobel
Information retrieval 12 (1), 17-50, 2009
892009
How do people interact in conversational speech-only search tasks: A preliminary analysis
JR Trippas, D Spina, L Cavedon, M Sanderson
Proceedings of the 2017 conference on conference human information …, 2017
762017
Annotating the biomedical literature for the human variome
K Verspoor, A Jimeno Yepes, L Cavedon, T McIntosh, A Herten-Crabb, ...
Database 2013, 2013
692013
Visualizing search results and document collections using topic maps
D Newman, T Baldwin, L Cavedon, E Huang, S Karimi, D Martinez, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 8 (2-3 …, 2010
632010
Planning the human variome project: the Spain report
J Kaput, RGH Cotton, L Hardman, M Watson, AI Al Aqeel, JY Al‐Aama, ...
Human mutation 30 (4), 496-510, 2009
632009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20