Παρακολούθηση
Tat-Seng Chua
Tat-Seng Chua
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural collaborative filtering
X He, L Liao, H Zhang, L Nie, X Hu, TS Chua
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 173-182, 2017
46442017
Nus-wide: a real-world web image database from national university of singapore
TS Chua, J Tang, R Hong, H Li, Z Luo, Y Zheng
Proceedings of the ACM international conference on image and video retrieval …, 2009
28382009
Sca-cnn: Spatial and channel-wise attention in convolutional networks for image captioning
L Chen, H Zhang, J Xiao, L Nie, J Shao, W Liu, TS Chua
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
16562017
Neural graph collaborative filtering
X Wang, X He, M Wang, F Feng, TS Chua
Proceedings of the 42nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2019
15172019
Toward scalable systems for big data analytics: A technology tutorial
H Hu, Y Wen, TS Chua, X Li
IEEE access 2, 652-687, 2014
14182014
Neural factorization machines for sparse predictive analytics
X He, TS Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
11152017
Kgat: Knowledge graph attention network for recommendation
X Wang, X He, Y Cao, M Liu, TS Chua
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2019
10692019
Fast matrix factorization for online recommendation with implicit feedback
X He, H Zhang, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
9572016
Meta-transfer learning for few-shot learning
Q Sun, Y Liu, TS Chua, B Schiele
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
9022019
Attentional factorization machines: Learning the weight of feature interactions via attention networks
J Xiao, H Ye, X He, H Zhang, F Wu, TS Chua
arXiv preprint arXiv:1708.04617, 2017
7142017
Attentive collaborative filtering: Multimedia recommendation with item-and component-level attention
J Chen, H Zhang, X He, L Nie, W Liu, TS Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
7062017
Hierarchical spatio-temporal context modeling for action recognition
J Sun, X Wu, S Yan, LF Cheong, TS Chua, J Li
2009 IEEE Conference on computer vision and pattern recognition, 2004-2011, 2009
5632009
Visual translation embedding network for visual relation detection
H Zhang, Z Kyaw, SF Chang, TS Chua
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5262017
Topical word embeddings
Y Liu, Z Liu, TS Chua, M Sun
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
5142015
Explainable reasoning over knowledge graphs for recommendation
X Wang, D Wang, C Xu, X He, Y Cao, TS Chua
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 5329-5336, 2019
5052019
Tour the world: building a web-scale landmark recognition engine
YT Zheng, M Zhao, Y Song, H Adam, U Buddemeier, A Bissacco, ...
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1085-1092, 2009
4842009
Neural sparse voxel fields
L Liu, J Gu, K Zaw Lin, TS Chua, C Theobalt
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 15651-15663, 2020
4802020
Nais: Neural attentive item similarity model for recommendation
X He, Z He, J Song, Z Liu, YG Jiang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (12), 2354-2366, 2018
4062018
Attributed social network embedding
L Liao, X He, H Zhang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (12), 2257-2270, 2018
3802018
Domain adaptation from multiple sources via auxiliary classifiers
L Duan, IW Tsang, D Xu, TS Chua
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
3702009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20