Παρακολούθηση
Yingbo Li
Yingbo Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eurecom.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-video summarization based on video-mmr
Y Li, B Merialdo
11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive …, 2010
952010
VERT: automatic evaluation of video summaries
Y Li, B Merialdo
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 851-854, 2010
482010
VERT: a method for automatic evaluation of video summaries
Y Li, B Merialdo
48*2010
Multi-video summarization based on AV-MMR
Y Li, B Merialdo
2010 International Workshop on Content Based Multimedia Indexing (CBMI), 1-6, 2010
352010
Static and dynamic video summaries
Y Li, B Mérialdo, M Rouvier, G Linarès
ACM Multimedia 2011, 2011
272011
Self-supervised contextual keyword and keyphrase retrieval with self-labelling
P Sharma, Y Li
Preprints, 2019
242019
Real-time head nod and shake detection for continuous human affect recognition
H Wei, P Scanlon, Y Li, DS Monaghan, NE O'Connor
2013 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2013
242013
Multi-video summarization based on OB-MMR
Y Li, B Merialdo
2011 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2011
232011
Real-time gaze estimation using a kinect and a HD webcam
Y Li, DS Monaghan, NE O’Connor
MultiMedia Modeling: 20th Anniversary International Conference, MMM 2014 …, 2014
202014
Multimedia maximal marginal relevance for multi-video summarization
BM Yingbo Li
Multimedia Tools and Applications, 1--22, 2014
17*2014
Audio-based video genre identification
M Rouvier, S Oger, G Linares, D Matrouf, B Merialdo, Y Li
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (6), 1031 …, 2015
142015
An RNAi screen in a novel model of oriented divisions identifies the actin-capping protein Z β as an essential regulator of spindle orientation
F Di Pietro, L Valon, Y Li, R Goïame, A Genovesio, X Morin
Current Biology 27 (16), 2452-2464. e8, 2017
132017
Detection and tracking of overlapping cell nuclei for large scale mitosis analyses
Y Li, F Rose, F Di Pietro, X Morin, A Genovesio
BMC bioinformatics 17, 1-15, 2016
112016
Swarm differential privacy for purpose-driven data-information-knowledge-wisdom architecture
Y Li, Y Duan, Z Maamar, H Che, AB Spulber, S Fuentes
Mobile Information Systems 2021, 1-15, 2021
92021
Video summarization based on Balanced AV-MMR
Y Li, B Mérialdo
18th International Conference on Multimedia Modeling, 2012
82012
A low-cost head and eye tracking system for realistic eye movements in virtual avatars
Y Li, H Wei, DS Monaghan, NE O’Connor
MultiMedia Modeling: 20th Anniversary International Conference, MMM 2014 …, 2014
72014
Eurecom and ECNU at TRECVID 2010: The Semantic Indexing Task.
M Redi, B Mérialdo, F Wang, Y Li
TRECVID, 2010
62010
Spatio-temporal interaction of bacteria mixture within biofilms
Y Li, KS Kim, J Deschamps, R Briandet, A Trubuil
Procedia Environmental Sciences 26, 11-18, 2015
42015
Tracking swimmers bacteria and pores within a biofilm
Y Li, R Briandet, A Trubuil
2014 IEEE 11th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 302-305, 2014
32014
Evaluation of video summaries
Y Li, B Mérialdo
8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing, 148-151, 2010
3*2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20