Παρακολούθηση
Yanchun Zhang
Yanchun Zhang
Guangzhou University, Pengcheng Laboratory,Victoria University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vu.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving convergence, causality preservation, and intention preservation in real-time cooperative editing systems
C Sun, X Jia, Y Zhang, Y Yang, D Chen
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 5 (1), 63-108, 1998
8981998
Epileptic seizure detection in EEG signals using tunable-Q factor wavelet transform and bootstrap aggregating
AR Hassan, S Siuly, Y Zhang
Computer methods and programs in biomedicine 137, 247-259, 2016
2012016
Web Mining and Social Networking - Techniques and Applications
G Xu, Y Zhang, L Lin
Springer, 2011
1882011
EEG signal analysis and classification
S Siuly, Y Li, Y Zhang
IEEE Trans Neural Syst Rehabilit Eng 11, 141-4, 2016
1702016
Web service composition with case-based reasoning
B Limthanmaphon, Y Zhang
Proceedings of the 14th Australasian database conference-Volume 17, 201-208, 2003
1672003
Effectively finding relevant web pages from linkage information
J Hou, Y Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 15 (4), 940-951, 2003
1642003
Community detection in attributed graphs: An embedding approach
Y Li, C Sha, X Huang, Y Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
1602018
A flexible payment scheme and its role-based access control
H Wang, J Cao, Y Zhang
IEEE Transactions on knowledge and Data Engineering 17 (3), 425-436, 2005
1552005
An analytical evaluation of NIAM's grammar for conceptual schema diagrams
R Weber, Y Zhang
Information Systems Journal 6 (2), 147-170, 1996
1551996
An overview of content-based image retrieval techniques
S Deb, Y Zhang
18th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2004
1502004
Weighted visibility graph with complex network features in the detection of epilepsy
S Supriya, S Siuly, H Wang, J Cao, Y Zhang
IEEE access 4, 6554-6566, 2016
1422016
Medical big data: neurological diseases diagnosis through medical data analysis
S Siuly, Y Zhang
Data Science and Engineering 1 (2), 54-64, 2016
1332016
Web service composition transaction management
B Limthanmaphon, Y Zhang
Proceedings of the 15th Australasian database conference-Volume 27, 171-179, 2004
1302004
SVD-based incremental approaches for recommender systems
X Zhou, J He, G Huang, Y Zhang
Journal of Computer and System Sciences 81 (4), 717-733, 2015
1222015
Measuring similarity of interests for clustering web-users
J Xiao, Y Zhang, X Jia, T Li
Proceedings 12th Australasian Database Conference. ADC 2001, 107-114, 2001
1212001
Efficiently finding web services using a clustering semantic approach
J Ma, Y Zhang, J He
Proceedings of the 2008 international workshop on Context enabled source and …, 2008
1192008
Shilling attack detection utilizing semi-supervised learning method for collaborative recommender system
J Cao, Z Wu, B Mao, Y Zhang
World Wide Web 16 (5), 729-748, 2013
1162013
Detection of motor imagery EEG signals employing Naïve Bayes based learning process
S Siuly, H Wang, Y Zhang
Measurement 86, 148-158, 2016
1142016
Cloud-FuSeR: Fuzzy ontology and MCDM based cloud service selection
L Sun, J Ma, Y Zhang, H Dong, FK Hussain
Future Generation Computer Systems 57, 42-55, 2016
1142016
LSDX: a new labelling scheme for dynamically updating XML data
M Duong, Y Zhang
Proceedings of the 16th Australasian database conference-Volume 39, 185-193, 2005
1102005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20